Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:53
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:52

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 9, br. 3, str. 71-85
Korporativna kultura u Srbiji
aCentar za kulturu 'Vlada Divljan', Beograd
bVisoka poslovna škola 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresagoran.sormaz@gmail.com, djordje.ilic@indmanager.edu.rs
Sažetak
Razvojem savremenih organizacija, postavilo se i pitanje da li postoje određena pravila, koja bi bila zajednička za pojedine organizacije, kao i pitanje da li organizacija, budući da svako društvo ima svoju kulturu, ima svoju osobenu, organizacionu, tj. korporativnu kulturu. Korporativna kultura, svoje osnovne vrednosti vezuje za zaposlene, razvija klimu koja podstiče kreativnost i inovaciju, pospešuje komunikaciju među zaposlenima, stvara i neguje osećaj zadovoljstva i uspeha zbog visokog kvaliteta rada. Ona predstavlja svojevrsni sistem pretpostavki, verovanja i vrednosti, koje su članovi jedne organizacije razvili i usvojili kroz zajedničko iskustvo i koje opredeljuje njihovo mišljenje i ponašanje. Što se tiče Srbije, eventualno veće i brže promene u korporativnoj kulturi treba očekivati u procesu pristupanja Srbije EU. U kontekstu tih promena, implementiraće se zapadni sistem menadžmenta, čija uspešnost primene zavisi od nivoa i kvaliteta adaptacije kulturnim obeležjima u Srbiji.
Reference
Begović, B., i dr. (2008) Korporativno upravljanje - pet godina kasnije. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije, oktobar
Džamić, V. (2016) Organizaciono ponašanje i korporativna kultura. Beograd: Univerzitet Singidunum
Hofstede Centre (2016) National cultural dimensions. Novembar 02, preuzeto sa: https://geert-hofstede.com/research.html, 04.02.2017
Hofstede, G. (2011) National cultures, organizational cultures, and the role of management. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Janićijević, N. (1997) Organizaciona kultura - kolektivni um preduzeća. Novi Sad: Ulixes
Janićijević, N.D. (2003) Uticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturu preduzeća u Srbiji. Ekonomski anali, vol. 44, br. 156, str. 45-66
Mojić, D. (2011) Uticaj nacionalnih kulturnih vrednosti na organizacionu kulturu i poslovnu praksu. Singidunum revija, vol. 8, br. 2, str. 145-151
Schein, E.E. (2004) Organizational culture and leadership. San Francisco
Shenkar, O. (2001) Cultural Distance Revisited: Towards a More Rigorous Conceptualization and Measurement of Cultural Differences. Journal of International Business Studies, 32(3): 519-535
Šljukić, M. (2007) Globalizacijske promene u sferi rada i identitet preduzeća. Niš: Filozofski fakultet - Centar za sociološka istraživanja
Šljukić, M., Šljukić, S. (2014) Characteristics of organizational culture in Serbian industry and agriculture. u: Programme and book of abstracts / The Eighth International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures, Novi Sad: Faculty of Philosophy
Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2005) Managing innovation integrating technological, market and organizational change. Chichester: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1603071S
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.