Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 2, br. 2, str. 25-32
Regresiona analiza parametara u procesu unapređenja odlučivanja
Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresadjoca.e@gmail.com, snezana.km@ptt.rs
Ključne reči: motivacija; proces odlučivanje; regresiona analiza
Sažetak
Tržišni uslovi privređivanja posebno afirmišu kadrove, što utiče u krajnjem elementu na upravljanje ljudskim resursima i različitim elementima ponašanja u preduzećima. Upravljanje ljudskim resursima predstavlja jedan od glavnih zadataka menadžmenta, dok je nivo zadovoljstva zaposlenih jedan od ključnih faktora uspešnosti poslovnog sistema. Istraživanje čiji su rezultati prezentovani u radu, usmereni su na utvrđivanje dominantnih motivatora zaposlenih radnika kao jednog od bitnih preduslova ostvarivanja zadovoljstva zaposlenih. Važnost pojedinih motivatora, kao i raspoloživi motivacioni potencijal se razmatraju sa aspekta regresione i korelacione zavisnosti čiji je doprinos u utvrđivanju pouzdanih smernica za unapređenje kvaliteta upravljanja ljudskim resursima. U radu je razvijen matematički model na primeru MD 'Produkt' iz Čačka, kao prioritetni zadatak menadžmenta u upravljanju ljudskim resursima.
Reference
Bjelica, M., Petrović, Z. (2005) Nova shvatanja kvaliteta servisa u telekomunikacionim mrežama. Telekomunikacije, vol. 50, br. 1, str. 50-54
Čukić, M. (2010) Menadžersko opažanje motivacije i opažanje motivacije menadžera / Managerial perception of motivation and perception of motivation of managers. u: Međunarodna naučna konferencija - Menadžment 2010 / Proceedings of International scientific conference - Management 2010. Kruševac 17-18. mart, page (94-97)
Ćamilović,, Vujić (2007) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Tekon
Lovrić, M. (2009) Osnovi statistike. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet
Melentijević, B., Lazić, J.M., Cvijanović, J.M. (2004) Upravljanje otporom u organizaciji. Industrija, vol. 32, br. 4, str. 37-52
Mijailović, S., Marić, A. (2011) Primena modela prognoze u proceni životnog standarda stanovništva u Republici Srbiji. u: Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti - tematski zbornik, Beograd: Institut ekonomskih nauka, str. 111-130
Renthzog, O. (2000) Osnovi preduzeća sutrašnjice. Novi Sad, str. 56-57
Sajfert, Z., Lazić, J., Cvijanović, J.M. (2008) Struktura životnih ciljeva menadžera i preduzetnika u Srbiji. Industrija, vol. 36, br. 2, str. 33-54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1402025I
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.