Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2015, br. 34, str. 153-166
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/10/2018
Creative Commons License 4.0
Eksterni izvori finansiranja - faktor razvoja lokalnih samouprava
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresa: milenaj@kg.ac.rs, v.todorovic@kg.ac.rs, sandra@ekof.bg.ac.rs

Projekat

Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Sažetak

Finansijski sektor karakterišu brojne promene koje utiču na izmenu institucionalne strukture funkcionisanja finansijskog sistema, kao i na izbor načina finansiranja privrednih subjekata. To je doprinelo da u savremenim uslovima poslovanja finansiranje privrednog razvoja postane kompleksna oblast istraživanja. Planiranje lokalnog razvoja samo na osnovu javnih prihoda predstavlja slabu osnovicu za brz razvoj lokalnih samouprava. Stoga je neophodno da se budžetsko finansiranje dopuni privlačenjem privatnog kapitala za izgradnju javnih dobara i unapređenje kvaliteta javnih usluga. S tim u vezi, cilj rada je da se ukaže na alternativne načine zaduživanja, kako iz domaćih, tako i iz međunarodnih izvora finansiranja, kao i na mogućnosti za njihovu realizaciju od strane jedinica lokalne samouprave. Imajući u vidu definisani cilj, u radu su razmatrani mogući eksterni izvori finansiranja lokalnih samouprava, kao što su krediti komercijalnih banaka i drugih finansijskih institucija i municipalne obveznice. U cilju sagledavanja mogućnosti za uspešan razvoj lokalnih samouprava, ukazuje se na moguća rešenja finansiranja projekata od javnog značaja u praksi Srbije.

Ključne reči