Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Teme
2014, vol. 38, br. 4, str. 1457-1474
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak

Primena Balanced Scorecard-a i analitičkog mrežnog procesa u merenju performansi i vrednovanju strategije - studija slučaja
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresa: vterzic@kg.ac.rs

Sažetak

Merenje performansi je ključna komponenta ekonomskog sistema preduzeća. Savremeno poslovno okruženje nameće potrebu za kontinuiranim iznalaženjem i definisanjem novih koncepata i modela merenja performansi u cilju unapređenja ukupne efikasnosti preduzeća. Recesija i ekonomske i proizvodne teškoće sa kojima se preduzeća danas suočavaju zahtevaju temeljno preispitivanje poslovnih modela i menadžerskih pristupa usvojenih u cilju povećanja rasta i kreiranja vrednosti preduzeća. Napor savremenog menadžmenta u 21. veku usmeren je na razvijanje širokog spektra modela koji omogućavaju menadžerima da kontrolišu, razumeju i koordiniraju funkcije lanca vrednosti, kao i integraciju istih u skladu sa strategijskom perspektivom, kao što je Balanced Scorecard model. Rad nastoji da integriše Balanced Scorecard model i Analitički-mrežni proces na primeru odabranih preduzeća u Republici Srbiji. Zaključci studije pokazaće da je izbor strategije rezultat ukupnih performansi preduzeća, koje se izračunavaju pomoću pojedinačnih bodova performansi izračunatih u četiri različite međusobno povezane perspektive: finansije, kupci, interni poslovni procesi i učenje i rast.

Ključne reči

merenje performansi; Balanced Scorecard; analitičko-mrežni proces; izbor strategije