Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 2, str. 467-482
Finasiranje poljoprivrede - osiguranje u funkciji obezbeđenja kreditnog rizika robnog zapisa kao kolaterala
aStatistical Reporting Service, Dunav Insurance Company, Belgrade
bCollege of Academic Studies 'Dositej', Belgrade

e-adresadaliborka.jovicic@dunav.com, jeremicljiljana@gmail.com, zojo@yahoo.com
Ključne reči: robni zapis; licencirana skladišta; Kompenzacioni fond; osiguranje od profesionalne odgovornosti; zahtevani kapital; margina solventnosti
Sažetak
Finansiranje poljoprovredne proizvodnje putem robnih zapisa omogućava poljoprivrednim proizvođačima da dobiju obrtna sredstva na osnovu predatih poljoprivrednih proizvoda licenciranim skladištima kao kolateral. Implementacija sistema licenciranih skladišta i izdavanje robnih zapisa kao sredstvo koleterala za dobijanja bankarskih kredita podržano je od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, i dao je pozitivne rezultate u zemljama u okruženju. Uslov za finansiranje projekta bio je osnivanje Kompenzacionog fonda u cilju osiguranja licenciranih skladišta od profesionalne odgovornosti. Ukoliko ne postoji odgovarajuća prateća pravna regulativa moguća je pojava operativnog rizika. Imajući u vidu da u Srbiji, postoji tradicija osiguranja kao i veliki broj osiguravajućih društva postavlja se pitanje ekonomske usaglašenosti i obezbeđenja od ovog rizika. U radu će se dati detaljna analiza poslovanja fonda, zahtevanog kapitala, margine solventnosti, kao i kritički osvrt na Zakon o javnim skladištima, koji definiše prava i obaveze Kompenzacionog fonda u slučaju nastanka štete.
Reference
*** (2011) Savremeni pristup u upravljanju skladištem za zrnaste kulture - priručnik za rad u javnim skladištima. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Institut za prehrambene tehnologije
*** (2009) Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode. Official Gazette of the RS, no. 41
*** (2007) Zakon o osiguranju. Official Gazette of the RS, no. 101
Abakiene, A., Adomaityte, I., Cereskaite, V., Damanskis, A., Gavinavicius, Z., Guobys, R., Kausikas, R., Knabikiene, S. (2002) Financing of warehouse receipts legel review. FAO Investment centre-EBRD Cooperation Programme-Report Servis, N.1-October 2002
Ace Global Depository Field warehouse receipt financing. (available: https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6hv-zx_nRAhXEPhQKHW4bB_sQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e5conline.com%2FDownload.aspx%3FDocid%3DON
Association of American warehouse control officials (1996) Grain warehouse model law
Birovljev, J., Vojinović, Ž., Balaban, M. (2015) Potential of agricultural production and its impact on insurance premium. Belgrade: Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Economics of Agriculture, Vol. 62, No. 3, pp. 693-705, (available: http://www.iep.bg.ac.rs)
Domazet, S., Radović, V., Cvijanović, D. (2016) Challenges of increasing competetiveness of serbian agro-industry in the process of mitigation of emergency situation. Belgrade: Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Economics of Agriculture, Vol. 63, No. 2, pp. 767-779, (available: http://www.iep.bg.ac.rs)
Grant Thornton Revizit (2011) Izveštaj o reviziji Kompenzacionog fonda za 2010 i 2011. godinu
Höllinger, F., Rutter, L. (2009) The Use Warehause Receipt Finance in Agriculture in EECA Countries. European Bank, Executive summary
International Finance Corporation (IFC) (2013) Warehouse finance and receipt systems: A guide for financial institutions in emerging economies. Washington
Jovičić, D. (2016) Analiza rizika osiguranja od gubitka vrednosti robnog zapisa i Kompenzacioni fond. Beograd: Univerzitet Singidunum, Doktorska disertacija
Jovičić, D., Jeremić, Lj., Milićević, L., Zeremski, A. (2014) Warehouse receipts functioning to reduce market risk. Belgrade: Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Economics of Agriculture, Vol. 61, No. 2, pp. 347-365, available: http://www.iep.bg.ac.rs
Kiriakov, K. (2001) Implementation of System of Licensed Public Warehouses and Warehouses Receipts in Bulgaria. Bulgaria, Sofia: County Representative ACDI/VOCA
Kočović, J., Šulejić, P. (2006) Osiguranje. Ekonomski fakultet u Beogradu-Centar za izdavačku delatnost
Kompenzacioni fond Srbije Pravila poslovanja Kompenzacionog fonda Srbije. http://www.kompenzacionifond.gov.rs (visited at: 03.03.2015)
Kompenzacioni fond Republike Srbije (2013) Izveštaj o poslovanju Kompenzacionog fonda za 2013 godinu. http://www.kompenzacionifond.gov.rs (visited at: 03.03.2015)
Kompenzacioni fond Republike Srbije (2014) Izveštaj o poslovanju Kompenzacionog fonda za 2014 godinu. http://www.kompenzacionifond.gov.rs (visited at: 03.03.2015)
Kovačević, V., Zakić, V., Milovanović, M., Subić, J., Jeločnik, M. (2016) Electronic warehouse receipts registry as a step from paper to electronic warehouse receipts. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 801-815
Milanović, N., Andžić, S., Butulija, M. (2017) Struktura kapitala kao determinanta vrednosti preduzeća. Oditor, Vol. 3, No. 1, pp. 80-90
Stanković, D. (2010) Komparativna analiza Kompenzacionog fonda u sistemu javnih skladišta poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Ekonomski fakultet, Magistarski rad
Varangis, P., Larson, D. (1996) How warehouse receipts help commodity trading and financing. Washington, DC: World Bank, DECnotes; no. 21, dostupno: http://documents.worldbank.org/curated/en/237851468776694375/How-warehouse-receipts-help-commodity-trading-and-financing
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1702467J
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2014)
Robni zapis u funkciji smanjenja tržišnog rizika
Jovičić Daliborka, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Elektronski registar robnih zapisa kao korak od papirnog ka elektronskom robnom zapisu
Kovačević Vlado, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2017)
Uticaj performansi kompanija na cene akcija - empirjska analiza na odabranim kompanijama u Srbiji
Milošević-Avdalović Snežana, i dr.

prikaži sve [12]