Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 55, br. 1, str. 5-13
Savremeni prinicipi lečenja holecistita laparoskopskom tehnikom
aHirurška klinika, Kliničko-bolnički centar Priština, Gračanica + Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet
bKlinički centar Niš, Klinika za opštu hirurgiju + Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
cKlinički centar Niš, Klinika za opštu hirurgiju

e-adresaslobodan.arandjelovic@med.pr.ac.rs
Sažetak
Prva laparoskopska holecistektomije (LH) izvedena je 1987. god. od strane francuskih hirurga (P. Mouret), od kada rapidno postaje prihvaćena do kraja devedestih godina u Evropi i Americi, te postaje "zlatni standard" u lečenju benignih bolesti žučne kese. "Malo je primera u istoriji hirurgije, gde se prednost jedne hirurške tehnike tako brzo nametnula, kao u slučaju laparoskopske holecistektomije"(Cusshieri). Podrazumevajući hiruršku veštinu i iskustvo, uigranost tima i specifičnu tehničku opremu, osnovne prednosti ove hirurške metode su manja operativna trauma i postoperativni bolovi, brži oporavak i kraće trajanje hospitalizacije. Procenat konverzija, odnosno prevođenja laparoskopske u klasičnu, otvorenu holecistektomiju je 2% do 20% i uslovljen je određenim uslovima, kao što su starije životno doba, patološka gojaznost, kao i izražena inflamcija žučne kese i anatomske anomalije bilijarnog stabla. Muški pol, prethodne operacije u trbuhu i tehnički problemi, su ređi uzroci konverzije. Nepoštovanje i neprepoznavanje ovih faktora rizika, može dovesti do komplikacija, od kojih je najznačajnija povreda glavnog žučnog voda. Na Hirurškoj klinici u Nišu, u periodu od 3 godine (januar 2010. do novembar 2013. god.) operisano je 1389 pacijenta zbog holecistitisa, od čega je 626 (45.1%) urađeno laparoskopskom tehnikom. U 60,10% radilo se o pacijentima ženskog, 39,90% muškog pola. Hronični kalkulozni holecistitis je bio indikacija u 86,20%, akutni u 8,50%, polip žučne kese u 5,30%. Konverzija je iznuđena kod 28 pacijenta (4,47%). Smrtni slučajevi u posmatranom periodu nisu zabeleženi, intraoperativnih lezija biliovaskularnih struktura nije bilo, ukupan specifični postoperativni morbiditet je iznosio 2.07%. Tehnički aspekt je i dalje dominantan kod LH. Izvanredni rezultati na našoj klinici kao i svetu, nameću potrebu daljeg razvoja ove metode, osavremenjavnja i edukacije hiruga i osoblja, sa ciljem smanjenja procenta kontraindikacija i tehničkih prepreka na minimum.
Reference
Angrisani, L., Lorenzo, M., De, P.G., Sivero, L., Catanzano, C., Tesauro, B., Persico, G. (1995) Laparoscopic cholecystectomy in obese patients compared with nonobese patients. Surgical laparoscopy & endoscopy, 5(3): 197-201
Archer, S.B., Brown, D.W., Smith, C. D., Branum, G.D., Hunter, J.G. (2001) Bile Duct Injury During Laparoscopic Cholecystectomy. Annals of Surgery, 234(4): 549-559
Arregui, M.E., Fitzgibbons, R.J.J., Katkhouda, N., Mckernan, J.B., Reich, H., editors (1995) Principles of laparoscopic Surgery. Basic and advanced techniques. Berlin: Springer-Verlag
Arulampalam, T., Paterson-Brown, S., Morris, A., Parker, M. (2009) Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. Annals of The Royal College of Surgeons of England, 91(6): 456-459
Beltramo, M., Henussi, G., Cazzaniga, M., Fraquelli, M. (1995) Cholecystectomy with laparoscopy and laparotomy. Analysis of the complications. Minerva-Chir, 50(7-8); 627-31
Bohacek, L., Pace, D.E. (2009) Advanced laparoscopic training and outcomes in laparoscopic cholecystectomy. Canadian journal of surgery. Journal canadien de chirurgie, 52(4): 291-294
Breitenstein, S., Nocito, A., Puhan, M., Held, U., Weber, M., Clavien, P. (2008) Robotic-assisted versus laparoscopic cholecystectomy: outcome and cost analyses of a case-matched control study. Annals of surgery, 247(6): 987-93
Brown, T.H., Irving, M.H., editors (1995) Introduction to Minimal Access Surgery. London: BMJ Publishing Group
Carey, L.C. (1992) Cholecystectomy--a new standard. Annals of surgery, 216(6): 617
Collet, D., Edye, M., Magne, E. (1992) Laparoscopic cholecystectomy in the obese patient. Surg Endosc, 6(4): 186-8
Constant, E., Janssen, P., Nys, J.M., Fouly, el P.E., Lemmens, F., Hachez, L., Hauters, P. (1995) Prospective analysis of 192 consecutive cholecystectomies: a comparative study between laparoscopy and laparotomy. Acta Chir Belg, 95(6); 254-60
Cuschieri, A., Buess, G., Perissat, J. (1994) Operative manual of Endoscopic surgery. Berlin: Springer-Verlag, 2nd ed
Čolović, R. (2010) Forensic aspects of operative bile ducts injuries. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 2, str. 176-178
Čolović, R.B. (1999) Hirurgija bilijarnog trakta - Operacije na bilijarnom traktu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Deziel, D.J., Millikan, K.W., Economou, S.G., Doolas, A., Ko, S.T., Airan, M.C. (1993) Complications of laparoscopic cholecystectomy: A national survey of 4,292 hospitals and an analysis of 77,604 cases. Am J Surg, 165(1): 9-14
Frazee, R.C., Roberts, J.W., Symmonds, R., Snyder, S.K., Hendricks, J., Smith, R., Custer, M.D. (1992) What are the contraindications for laparoscopic cholecystectomy?. American journal of surgery, 164(5): 491-4; discussion 494-5
Horwood, J., Akbar, F., Davis, K., Morgan, R. (2010) Prospective evaluation of a selective approach to cholangiography for suspected common bile duct stones. Annals of The Royal College of Surgeons of England, 92(3): 206-210
Hussain, A. (2011) Difficult laparoscopic cholecystectomy: current evidence and strategies of management. Surg Laparo Endo Per, 21(4); 211-7
Jaffary, S.A., Shamim, M.S., Razza, S.J., Dastagir, A. (2007) Instrument failure: A Preventable cause of conver sion in laparoscopic cholecystectomy. Pak J Surg, 23: 92-5
Jeremić, M. (2001) Hirurgija žučnih puteva. u: Jeremić M. [ur.] Specijalna hirurgija 1 - dijagnostika i terapija, Niš: Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, p. 14/1-14/5
Liu, C.L., Fan, S.T., Lai, E.C., Lo, C.M., Chu, K.M. (1996) Factors affecting conversion of laparoscopic cholecystectomy to open surgery. Arch Surg, 131(1): 98-101
Loder, W.A., Minnich, M., Brotman, S. (1994) Hemodynamic effects of laparoscopic cholecystectomy. Am Surg, 60(5): 322-5
Markar, S.R., Karthikesalingam, A., Thrumurthy, S., Muirhead, L., Kinross, J., Paraskeva, P. (2012) Single-incision laparoscopic surgery (SILS) vs. conventional multiport cholecystectomy: systematic review and meta-analysis. Surgical endoscopy, 26(5): 1205-13
Nagy, A.G., Poulin, E.C., Girotti, M.J., Litwin, D.E., Mamazza, J. (1992) History of laparoscopic surgery. Canadian journal of surgery. Journal canadien de chirurgie, 35(3): 271-4
Navarra, G., Pozza, E., Occhionorelli, S., Carcoforo, P., Donini, I. (1997) One-wound laparoscopic cholecystectomy. British journal of surgery, 84(5): 695
Podolsky, E.R., Rottman, S.J., Curcillo, P.G. (2009) Single Port Access (SPA) Cholecystectomy: Two Year Follow-up. JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 13(4): 528-535
Singh, S., Khichy, S., Agrawal, N. (2015) Preoperative prediction of difficult laparoscopic cholecystectomy: A scoring method. Nigerian Journal of Surgery, 21(2): 130
Spaner, S.J., Warnock, G.L. (1997) A brief history of endoscopy, laparoscopy, and laparoscopic surgery. J Laparoendosc Adv S, 7(6); 369-73
Tang, B., Cuschieri, A. (2006) Conversions During Laparoscopic Cholecystectomy: Risk Factors and Effects on Patient Outcome. Journal of Gastrointestinal Surgery, 10(7): 1081-1091
Tucker, J.J., Yanagawa, F., Grim, R., Bell, T., Ahuja, V. (2011) Laparoscopic cholecystectomy is safe but underused in the elderly. American surgeon, 77(8): 1014-20
Uragami, A., Matsumoto, H., Yamashita, K., Hirai, T., Tsunoda, T. (2005) Results of questionnaire surveys at several affiliated institutions regarding intraoperative biliary tract injuries. Tando J Jpn Biliary Assoc, 19: 299
van der Putten, E. P. W.-, Goossens, R. H. M., Jakimowicz, J. J., Dankelman, J. (2008) Haptics in minimally invasive surgery - a review. Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies, 17(1): 3-16
Vecchio, R., MacFayden, B.V., Palazzo, F. (2000) History of laparoscopic surgery. Panminerva medica, 42(1): 87-90
Vivek, M.A.K.M., Augustine, A.J., Rao, R. (2014) A comprehensive predictive scoring method for difficult laparoscopic cholecystectomy. Journal of minimal access surgery, 10(2): 62-7
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5633/amm.2016.0101
objavljen u SCIndeksu: 05.11.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci