Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2018, br. 34, str. 67-78
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 10/01/2019
doi: 10.14415/zbornikGFS34.05
Creative Commons License 4.0
Kompletne ulice - ulice za sve
aValjevo
bUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: damnjanovic.nikola992@gmail.com

Sažetak

Kompletna ulica predstavlja formu planiranja i upravljanja prostorom, sa ciljem da se omogući bezbedan i ugodan pristup svim učesnicima u saobraćaju. Na taj način predstavlja značajnu promenu u odnosu na tradicionalan pristup planiranju, projektovanju i izgradnji saobraćajnica u gradovima. U radu su prikazani osnovni koncepti formiranja kompletnih ulica i primena na jednoj od značajnijih gradskih saobraćajnica u Beogradu.

Ključne reči

Reference

Chicago Department of Transportation (2013) Complete streets Chicago. Chicago: Design guidelines
Institute for Transportation and Development Policy (2011) Better streets, better cities: A guide to street design in urban India
Maletin, M. (2009) Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima (Planning and Design of Traffic Infrastructure in Cities). Beograd: Orion art
Mamford, L. (2005) Grad u istoriji (The City in History). Beograd: Book
National Association of City Transportation Officials [https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/street-design-elements/sidewalks/] (pristupljeno: septembar 2018)
New York City DOT (2012) Measuring the street: New metrics for 21st century streets. New York City