Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2017, vol. 70, br. 3-4, str. 115-117
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
doi:10.2298/MPNS1704115M
Parakardijalna cista kod odojčeta sa pleuralnom efuzijom - prikaz slučaja
aUniversity of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics + Institute for Child and Youth Health Care of Vojvodina, Novi Sad
bUniversity of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics + Institute for Child and Youth Health Care of Vojvodina, Novi Sad + Department of Pediatric Surgery
cInstitute for Child and Youth Health Care of Vojvodina, Novi Sad

e-adresa: olgicamilankov@gmail.com

Sažetak

Uvod. Parakardijalne ciste su cistične formacije koje se nalaze pored srca ili vode poreklo od srčanih struktura a uključuju perikardne i neuralne ciste, bronhogene ciste, duplikature jednjaka, neurenterične ciste i ciste drugog porekla. Prikaz slučaja. Odojče uzrasta četiri meseca primljeno je na naše odeljenje radi dijagnostičke evaluacije levostranog pleuralnog izliva. Odojče nije imalo nikakve tegobe. U sklopu dijagnostike urađena je kompjuterizovana tomografija i magnetna rezonancija, koje su potvrdile postojanje ekstrapulmonalne multilokularne ciste izuzetno velikih dimenzija u obliku tega, sa šupljinama ispunjenim tečnošću koja nije u vezi sa perikardom, bronhijalnim stablom niti pleurom. Levostranom torakoskopijom potvrđena je cistična formacija koja prianja za plućni parenhim, jednjak, perikard i dijafragmu. Spoljašnja površina ciste bila je sjajna dok je cista bila ispunjena bistrom tečnošću. Tokom preparacije zida ciste uočeno je postojanje otvora na zidu jednjaka te je načinjena posterolateralna torakotomija. Cista je u potpunosti uklonjena, dok su na defekt na prednjem zidu jednjaka postavljene suture sa nazogastričnom sondom kao protezom. Histopatološki nalaz je potvrdio dijagnozu perikardne ciste. Zaključak. Perikardna cista se javlja retko i obično je asimptomatska. Ako se posumnja na postojanje ove ciste, potrebna je detaljna dijagnostika da bi se postavila prava dijagnoza.

Ključne reči

pleuralni izliv; medijastinalna cista; odojče; znaci i simptomi; dijagnoza; ishod lečenja; torakoskopija; ezofagealna fistula

Reference

Abbey, A.M., Flores, R.M. (2010) Spontaneous resolution of a pericardial cyst. Annals of thoracic and cardiovascular surgery, 16(1): 55-6
Bernasconi, A., Yoo, S-J., Golding, F., Langer, J.C., Jaeggi, E.T. (2007) Etiology and outcome of prenatally detected paracardial cystic lesions: a case series and review of the literature. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 29(4): 388-394
Goldstein, I., Leibovitz, Z., Noi-Nizri, M. (2006) Prenatal diagnosis of fetal chest lymphangioma. Journal of ultrasound in medicine, 25(11): 1437-40
Kumar, R., Jain, R., Rao, K.M., Hussain, N. (2001) Intraspinal neurenteric cysts--report of three paediatric cases. Child's nervous system, 17(10): 584-8
Rios, L.T.M., Araujo, J.E., Nardozza, L.M.M., Moron, A.F., Martins, M.da G. (2013) Prenatal Diagnosis and Postnatal Findings of Bronchogenic Cyst. Case Reports in Pulmonology, 2013: 1-3