Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2018, vol. 72, br. 1, str. 111-118
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/08/2018
doi: 10.5937/fizkul1801111F
Creative Commons License 4.0
Estetsko u borilačkim veštinama dalekog istoka
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: ski@sezampro.rs

Sažetak

S obzirom na to da se borilačke veštine Dalekog istoka moraju posmatrati kao neodvojivi deo čitave kulturne tradicije Kine i Japana, njihov estetski karakter neraskidivo je povezan sa tradicionalnim pojmovima koji dominiraju u ovim kulturama, kao što su pojam jedinstva suprotnosti, poznatiji kao Jin i Jang; pojam Puta (Tao-a) kao simbola neprekidnog samousavršavanja; ili pojam Ći ili Ki energije koja prožima sve što postoji, kako kosmos, tako i induvidualna bića. Navedeni, kao i mnogi drugi pojmovi duguju svoj nastanak i razvoj pre svega religiozno-filozofskim sistemima koji su oblikovali i uticali na sve slojeve društva ovih dveju velikih kultura, a ne samo na njihovu borilačku tradiciju. Performativne umetnosti, danas poznate kao scenske umetnosti, nisu ostale pošteđene ovog uticaja. One su sa borilačkim veštinama Dalekog istoka imale svoj isprepleteni razvoj i snažno su uticale jedne na druge. Predmet ovog rada je prikaz osnovnih pojmova koji su u vezi sa estetskim u borilačkim veštinama Dalekog Istoka (Kine i Japana). Cilj rada je da se ukaže na sličan koren i bit i u drugim delovima kulturne tradicije.

Ključne reči

Reference

Ben-Ari, E. (2005) Militarism, Martial Arts, and Aesthetics in Japan. Reviews in Anthropology, 34(4): 331-341
Chongshen, L. (2010) History of Chinese Wushu. Beijing
Euđenio, B. (1996) Rečnik pozorišne antropologije - tajna umetnost glumca. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Filipović, A., Jovanović, S. (2012) Contribution to the study of religious and philosophical basis of the far east martial arts. Fizička kultura, vol. 66, br. 1, str. 48-56
Jovanović, S. (1992) Karate 1 - teorijska polazišta. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Klens-Bigman, D. (2004) Culture in the martial arts: Cultural aesthetics in traditional martial arts. Electronic Journals of Martial Arts and Sciences, http//ejmas.com/proceedings/procindex.htm
Klens-Bigman, D. (2007) Yet more towards a theory of martial arts as performing art. InYo: Journal of Alternative Perspectives on the Martial Arts and Sciences, http://ejmas.com/jalt/jaltframe.htm
Liu, D. (2004) Tai ČiČuan i Ji Đing. Beograd: Esoteria
Maljavin, V.V. (2008) Kina istorija, kultura, religija. Beograd: NNK Internacional
Simić, N. (2005) Karate-do veliko japansko pesničenje. Beograd: N. Simić
Vats, A. (1984) Put zena [The way of zen]. Beograd: NIRO Književne novine
Veber, M. (1997) Sabrani spisi o sociologiji religije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, tom II