Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2018, vol. 72, br. 1, str. 49-56
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/08/2018
doi: 10.5937/fizkul1801049K
Creative Commons License 4.0
Motoričke sposobnosti kao prediktori takmičarske selekcije u karateu
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinske nauke
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cOsnovna škola 'Halifa bin Zaid Al-NAhjan, Novi Pazar

e-adresa: izetkahrovic@live.com

Sažetak

Cilj ove studije je da se ispita prediktivna vrednost motoričkih sposobnosti mladih karatista u njihovoj takmičarskoj orijentaciji prema konkretnoj disciplini: za kate ili borbe.U odnosu na postavljeni predmet i cilj, utvrđena je hipoteza da su motoričke sposobnosti značajan prediktor takmičarske selekcije u karateu. Uzorak ispitanika činili su karatisti muškog pola, hronološke starosti od 12 do 14 godina koji su u redovnom trenažnom procesu i takmiče se u okviru aktuelnog sistema takmičenja. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 79 karatista, od čega 37 takmičara u borbama, 23 takmičara u katama i 19 ispitanika koji se takmiče u obe discipline. Kako bi procenili opštu motoriku ispitanika, primenjeno je 15 testova, i to: po tri testa za repetitivnu snagu, eksplozivnu snagu, brzinu, koordinaciju i gipkost. Utvrđeni su deskriptivni statistički parametri, izvršene su multivarijantna analiza (MANCOVA) i analiza kovarijanse (ANSOVA). Statistička značajnost analizirana je na nivou (p<0.05). Dobijeni rezultati potvrđuju postavljenu hipotezu o prediktivnim vrednostima odabranih motoričkih sposobnosti u takmičarskoj selekciji karatista.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.

Ključne reči

Reference

Blažević, S., Katić, R., Popović, D. (2006) The effect of Motor Abilities on Karate Performance. Coll. Antropol, 30 (2): 327-333
Blažević, S., Žaja, M., Katić, R. (2008) Integration and basic specific motor abilities in elite karateka. u: Kinesiology - Kinesiology research blends and applications, 5th International Scientific Conference, Zagreb, 891-893
Božanić, A., Bešlija, T. (2010) Relations Between fundamental motor skills and specific karate technique in year old beginners. Sport Science, 3 (1),79-83
Bratić, M. (2006) Borenja. Niš: Faculty of sport and physical education
Ćirković, Z., Jovanović, S. (2002) Borenja, boks i karate [Fighting, boxing-karate]. Belgrade: Faculty of sport and physical education
Ćirković, Z., Jovanović, S., Kasum, G. (2010) Borenja. Belgrade: Faculty of sport and physical education
Doder, D., Babiak, J. (2007) Connection of explosive power with top results in karate. Montenegrin Sport Academy ‘Sport Mont', 12, 13, 14(V), 784-791
Doder, D.V., Doder, R.Ž. (2006) The effect of anthropological characteristics on the efficiency of execution of forward kick. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 111, str. 45-54
Gužvica, M. (2011) Predictability of the performance of foot techniques in karate sports based on some motor skills and morphological characteristics. u: Anthropological Aspects of Sport, Physical Education and Recreation, 3. International Scientific Congress, Banja Luka, Collection of papers, 94-104
Jovanović, S. (1992) Karate 1 - teorijska polazišta. Novi Sad: Sport's World
Korapanovski, N. (2012) Karakteristike neuro-mišićne funkcije vrhunskih karatista različite specijalizacije. Belgrade: Faculty of sport and physical education, Unpublished doctoral dissertation
Koropanovski, N., Berjan, B., Bozic, P., Pazin, N., Sanader, A., Jovanovic, S., Jaric, S. (2011) Anthropometric and Physical Performance Profiles of Elite Karate Kumite and Kata Competitors. Journal of Human Kinetics, 30(1): 107-114
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Belgrade: Faculty of sport and physical education
Savić,, Nićin, M., Horvat, Đ., Kopas, S.J. (1994) Borilački sportovi. Novi Sad: Faculty of physical education
Živanović, N., Stanković, V., Ranđelović, N., Pavlović, P. (2010) Teorija zičke kulture. Nis: Faculty of sport and physical education