Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 3, br. 1, str. 75-86
Vrednosti znaka u teoriji i filozofiji fizičke kulture u Matićevom opusu
n/a

e-adresakebin@sbb.rs
Sažetak
Povod za ponovno analiziranje doprinosa fizičkoj kulturi u nas je 80. godina od rođenja dr Milivoja Matića. Analizirajući pojedinačno Matićev doprinos fizičkoj kulturi u svakom njegovom radu od 1961. godine do 1998. God. dolazi se do zaključka da se u pojedinim radovima nalaze i iskre "filozofskih mrvica" neophodne za razumevanje autorovog uverenja da je Matić u znatnoj meri učinio da se može govoriti o mogućnosti filozofskog pogleda i konstituisanja filozofije fizičke kulture kod nas .M. Matić daje smernice koje su znakovi da postoji događanje koje bi bilo prognostičko za stalni napredak naše struke u kontekstu celokupnog obrazovanja kod nas i u svetu. U ovoj raspravi, Matićev doprinos promišljanju fizičkog vaspitanja u kontekstu filozofije fizičke kulture i u kontekstu znaka pravca reforme u obrazovanju - reforme nastave fizičkog vaspitanja kod nas , treba sagladati i analizirati pre svega sa aspekta poprečnih veza koje višestruko povezuju razmatranje teorije i prakse fizičkog vaspitanja.
Reference
Burger, H. (1991) Filozofska antropologija i socijalna filozofija. Filozofska istraživanja, br.4
Gelen, A. (1974) Čovjek. Sarajevo: Veselin Masleša
Gelen, A. (1986) Ka sistematizaciji antropologije. u: Filozofija modernog doba, zbornik radova, Sarajevo: Veselin Masleša
Gelen, A. (1994) Čovjek i institucije. Zagreb: Školska knjiga
Goldman, L. (1960) Filozofija humanističke nauke. Beograd: Kultura
Grupa autora (2000) Milivoje Baća Matić, prigodna istraživanja i kazivanja o životu i delu dr Milivoja Matića, profesora fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Habermas, J. (1980) Teorija i praksa. Socijalno-filozofske studije
Habermas, J. (1986) Tehnika i znanost kao ideologija. Zagreb: Školska knjiga
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne. Zagreb: Globus
Hajdeger, M. (1979) Kant i problem metafizike. Beograd: Mladost, 1
Horhajmer, M. (1982) Kritička teorija. Zagreb: Globus, knjiga 1
Kant, I. (1974) Um i sloboda. Beograd: Mladost
Kebin, V. (2000) Nagoveštaji filozofije fizičke kulture u Matićevom opusu. u: Milivoje Baća Matić, Univerzitet Beograd, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Izlaganja na katedri za Teoriju i metodiku na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu povodom odlaska u penziju prof.dr Milivoja Matića 1999. godine, članak štampan u prigodnoj monografiji
Keler, V. (1986) Filozofska antropologija. u: Filozofija modernog doba, zbornik radova
Milić, V. (1989) Prilozi istoriji sociologije. Sarajevo: Veselin Masleša
Plesner, H. (1981) Stupnjevi organskog čovjeka. Sarajevo: Veselin Masleša
Plesner, H. (1986) Homo absconditus. u: Filozofija modernog doba, zbornik radova
Rothaker, E. (1985) Filozofska antroplogija. Sarajevo: Veselin Masleša
Sartr, Ž.P. (1983) Kritka dijalektičkog uma. Beograd: Nolit, knjiga 1
Vukadinović, Đ. (1991) Hegelova kritika prosvetiteljske ideje ostvarenja uma. Filozofski godišnjak, br. 4
Vukadinović, Đ. (1998) Habermasova ideja kriti(č)ke antropologije. Sociologija, vol. 40, br. 1, str. 95-130
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/spes-2016-0006
primljen: 02.04.2016.
prihvaćen: 10.05.2016.
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2021.

Povezani članci

Godiš Fak spor fizič vaspit (2018)
Vrednosti znaka u teoriji i filozofiji fizičke kulture u Matićevom opusu
Kebin Vladimir

Gl Adv komore Vojvodine (1991)
Moderne pravne države i moguća dezideologizacija primene prava
Dundić Melita

Kultura (2018)
Korumpirana tragedija, otuđena utopija
Mlađenović Nikola

prikaži sve [9]