Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ
2015, vol. 21, br. 1-1, str. 1-12
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.2298/CICEQ131026041K
Mehanohemijska sinteza CaO·ZnO.K2CO3, katalizatora - karakterizacija i aktivnost u metanolizi suncokretovog ulja
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd, Institut tehničkih nauka
cUniverzitet u Beogradu, Centar za multidisciplinarne studije, Beograd
dUniversity of Geosciences, School of Environmental Studies, Wuhan, China
eUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM, Beograd

e-adresa: skala@tmf.bg.ac.rs

Projekat

Nanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima (MPNTR - 45001)

Sažetak

Cilj ovih istraživanja bio je da se pripremi CaO·ZnO katalizator koji sadrži malu količinu K2CO3 i analizira njegova aktivnost u sintezi biodizela. Katalizator je pripremljen prema sledećoj proceduri: CaO i ZnO (molski odnos 1:2), voda i K2CO3 (u različitoj količini) su tretirani mehanohemijski i nakon mlevenja zagrevani na 700 °C u atmosferi vazduha da bi se dobila smeša oksida CaO·ZnO/xK2CO3 (x = 0, 1, 2 i 4 mol K2CO3 na 10 mol CaO). Karakterizacija pripremljenih katalizatora izvršena je metodama rendgenske difrakcije (XRD), indukovane kuplovane plazme (ICP), spektroskopije fotoelektrona dobijenih X-zracima (XPS), termogravimetrijske analize (TGA), infracrvene spektroskopije (FTIR), skenirajuće elektronske mikroskopije i energetske disperzione spektroskopije (SEM/EDS), raspodele veličine čestica (PSLD), merenjem rastvorljivosti katalizatora odnosno Ca, Zn i K jona u metanolu, kao i određivanjem njihove baznosti (metodom Hametovih indikatora). Pripremljeni CaO·ZnO/xK2CO3 kompozitni prahovi testirani su kao katalizatori u reakciji metanolize suncokretovog ulja na 70 °C, pri molarnom odnosu suncokretovog ulja i metanola od 1:10 i sa 2 mas.% katalizatora u odnosu na masu ulja. Pokazano je da prisustvo K2CO3 u pripremljenim uzorcima povećava aktivnost katalizatora i da je takav efekat posledica homogeno-heterogene katalize u sintezi biodizela.

Ključne reči

mehanohemijska sinteza; CaO; ZnO; K2CO3; mešani oksidi; sinteza biodizela