Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ
2014, vol. 20, br. 3, str. 425-439
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.2298/CICEQ130514025L
Kinetika heterogene metanolize suncokretovog ulja sa CaO·ZnO kao katalizatorom - uticaj različitih hidrodinamičkih uslova
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd, Institut tehničkih nauka
cUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM, Beograd

e-adresa: skala@tmf.bg.ac.rs

Projekat

Nanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima (MPNTR - 45001)

Sažetak

Kinetika heterogene metanolize suncokretovog ulja je ispitivana na 60 °C korišćenjem CaO·ZnO katalizatora koji je sintetizovan mehanohemijskim putem. Analiziran je uticaj intenziteta mešanja, mase korišćenog katalizatora u sintezi i različitog molskog odnosa metanola i ulja na brzinu metanolize. Brzina procesa metanolize zavisi od dva otpora - otpora prenosu mase triglicerida do površine katalizatora i otpora brzini hemijske reakcije na površini katalizatora. Oba otpora određuju vrednost ukupnog zapreminskog koeficijenta prenosa mase triglicerida, kmt,TG, odnosno efektivne vrednosti konstante brzine hemijske reakcije pseudo-prvog reda, k. Ovi kinetički parametri određuju vrednost prividne konstante brzine procesa metanolize, kapp, koja se menja sa vremenom u zavisnosti od ostvareneog stepena konverzije triglicerida (TG). Predložen je odgovarajući model kojim je moguće definisati brzinu metanolize i određeni su odgovarajući parametri ovog modela.

Ključne reči