Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 13  
Back povratak na rezultate
Timočki medicinski glasnik
2018, vol. 43, br. 4, str. 176-182
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 04/04/2019
doi: 10.5937/tmg1804176M
Hronične rane u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Zdravstveni centar Negotin, Negotin

e-adresa: drdragan303899@gmail.com

Sažetak

Hronične rane i njihovo lečenje za savremeno društvo predstavljaju zdravstveni problem za čije se lečenje izdvajaju značajna sredstva, s obzirom da dva procenta ukupnog stanovništva boluje od hroničnih rana, pri čemu je najčešća hronična venska ulceracija. Pacijentima sa hroničnom ranom je kvalitet života značajno niži, lečenje dugotrajno i često multidisciplinarno. Prisustvo šećerne bolesti čini lečenje značajno dužim. Za postizanje epitelizacije i zarastanja hronične rane neophodno je lečenje ne samo rane već i lečenje osnovne bolesti i komorbiditeta, u zavisnosti je od motivisanosti pacijenta za lečenje kao i raspoloživih terapijskih sredstava. Savremene obloge za lečenje hroničnih rana omogućavaju autolitički debridman i zarastanje rane konceptom 'kontrolisane vlažnosti' čime se značajno ubrzava proces zarastanja rane. Iako je lečenje hroničnih rana najčešće u domenu hirurških disciplina, pritom zahtevajući angažovanje lekara raznih specijalnosti, hronične rane manjeg obima pri čemu je anatomsko razaranje lokalizovano na površnom tkivu, mogu biti uspešno lečene i na osnovnom, odnosno primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Ključne reči

primarna zdravstvena zaštita; hronična rana; savremene obloge

Reference

Borović, S., Vučetić, Č., Matić, M., ur. (2014) Lečenje hroničnih rana. Beograd: Zavod za udžbenike, 13-82
Bunjak, L. (2006) Ambulantno lečenje povreda i hirurških infekcija. Beograd: Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, 1644-49
Dhivya, S., Padma, V.V., Santhini, E. (2015) Wound dressings - a review. BioMedicine, 5(4):
Frykberg, R.G., Banks, J. (2015) Challenges in the Treatment of Chronic Wounds. Advances in Wound Care, 4(9): 560-582
Moura, F., de Andrade, K., Farias, dos S.J., Fonseca, G.M. (2015) Lipoic Acid: Its Antioxidant and Anti-Inflammatory Role and Clinical Applications. Current Topics in Medicinal Chemistry, 15(5): 458-483
Tomanović-Andonović, O., Đukić, K., Đaković, Z. (2009) Dermatološki aspekti venskih oboljenja. Timočki medicinski glasnik, vol. 34, br. 1, str. 51-53
Višnjić, M. (2011) Povrede. u: Hirurgija, Niš: Medicinski fakultet, 18-29; drugo dopunjeno izdanje
Vučetić, Č., Manojlović, R., Vučković, Č., Todorović, A., Ukropina, B., Bumbaširević, M. (2013) Rekonstruktivno hirurško lečenje višegodišnjih rana. Rane, 4 (1-2): 69-75; http://www.lecenjerana.com/rane/CASOPIS%20RANE%203.pdf