Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Scripta Medica
2004, vol. 35, br. 2, str. 79-83
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 18/03/2020
doi: 10.5937/ScriMed0402079P
Uticaj sportskog treninga na vrijednosti aerobnog kapaciteta
aUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za fiziologiju, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za fiziologiju

Sažetak

Pojam aerobni kapacitet označava obim aerobnih metaboličkih procesa u organizmu čovjeka, a osnova je fizičke, odnosno radne sposobnosti sportiste. Sportskim treningom se poboljšavaju funkcionalne sposobnosti organizma i podižu vrijednosti energetskih kapaciteta sportiste, tako da ima neprocjenjiv doprinos u postizanju vrhunskih sportskih rezultata. Cilj rada je bio da se analizom parametara aerobnog kapaciteta ispita uticaj sportskog treninga na fizičku sposobnost, tako što će se analizirati parametri aerobnog kapaciteta kod sportista različitih sportskih disciplina i dobijene vrijednosti uporediti sa vrijednostima izmjerenim kod onih koji nisu sportisti. Ispitivanjem je obuhvaćeno 50 sportista (veslači i fudbaleri) i 28 nesportista. Parametri aerobnog kapaciteta (ukupno izvršeni rad - A, maksimalna voljna ventilacija - Ve i maksimalna potrošnja kiseonika - V02max) su mjereni tokom određivanja V02max direktnom metodom. Grupa sportista je ostvarila bolje rezultate u svim mjerenim parametrima u odnosu na grupu nesportista. Najveće vrijednosti Ve ostvarili su veslači (142 L/min) u odnosu na fudbalere (123 L/min) i nesportiste (82,7 L/min). Najbolje rezultate V02max ostvarili su veslači (4,52 L/min - 55,8 mL/kg/min) u odnosu na fudbalere (4,2 L/min - 53,6 mL/kg/min) i nesportiste (3,28 L/min - 42,3 mL/kg/min). Veslanje je sport koji za uspješno bavljenje zahtijeva visok aerobni potencijal, kao i dobru plućnu ventilaciju i V02max. Sportski trening značajno utiče na parametre aerobnog kapaciteta, što pokazuju i rezultati prikazani u ovom radu.

Ključne reči

Reference

Baechle, T.R., Earle, R.W. (2000) Essentials of training and conditioning. Champaign: Human Kinetics
Diaz, F.J., Montano, J.G., Melchor, M.T., Garcia, M.R., Guerrero, J.H., Rivera, A.E., Tovar, J.A., Moreno, M.F. (2003) Changes of physical and functional characteristics in soccer players. Rev Invest Clin, 55(5): 528-34
Grujić, N. (2003) Fiziologija sporta. Novi Sad: Futura
Grujić, N. (1985) Određivanje energetskog kapaciteta kod čoveka i njegove promene pod uticajem hroničnog opterećenja. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, doktorska disertacija
Hoff, J., Wisløff, U., Engen, L.C., Kemi, O.J., Helgerud, J. (2002) Soccer specific aerobic endurance training. British Journal of Sports Medicine, 36(3): 218-221
Laursen, P.B., Jenkins, D.G. (2002) The scientific basis for high-intensity interval training: Optimising training programmes and maximising performance in highly trained endurance athletes. Sports Medicine, 32(1): 53-73
Szot, W., Lang-Mlynarska, D., Wojtowiez, B., Potocki, A. (2003) Effect of physical training on growth and total cardiovascular and respiratory capacity in pupils from schools with different physical training programs. Przegl Lek, 60: 76-80
Wilmore, H. J., Costill, L. D. (1999) Physiology of sport and exercise. Champaign: Human Kinetics
Ziemba, A.W., Chwalbinska-Moneta, J., Kaciuba-Uscilko, H., Kruk, B., Kryeminski, K., Cybulski, N.K. (2003) Early effects of short-term aerobic training: Physiological responses to graded exercise. J Sports Med Phys Fitness, 43: 57-63
Živanić, S., Životić-Vanović, M., Malićević, S., Mijić, R., Ostojić, S., Bogdanović, S. (2003) Morfo-funkcionalne karakteristike prvoligaških fudbalera u SCG. u: Prvi srpski kongres sportskih nauka i medicine sporta, Oktobar, Beograd, 2-4. oktobar 2003
Živanić, S., Životić-Vanović, M., Mijić, R., Dragojević, R. (1999) Aerobna sposobnost i njena procena Astrandovim testom opterećenja na bicikl-ergometru. Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije