Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2018, vol. 28, br. 28, str. 59-66
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint28-19605
Creative Commons License 4.0
Izrada centralizovane serverske maske za mrežnu komunikaciju i kontrolu uređaja za monitoring parcijalnih pražnjenja
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet + Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: nikola.cakic@ieent.org

Projekat

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora (MPNTR - 33024)

Sažetak

U radu je predstavljeno centralizovano rešenje za mrežnu komunikaciju i kontrolu udaljenih uređaja za monitoring parcijalnih pražnjenja. Za tu priliku razvijena je Java SWT serverska aplikacija (maska). Serverska maska ima ulogu da u lokalnoj mreži zameni takozvani udaljeni pristup računaru (remote desktop). Udaljeni pristup je potrebno zameniti zbog ograničenja koje se javilo proširenjem sistema za monitoring. Kako je sistem za parcijalna pražnjenja bilo potrebno instalirati na pet novih generatora, javila se i potreba za centralizovanjem podataka na serverski računar. Serverska aplikacija putem ethernet-a komunicira sa Java SWT (standard widget toolkit) klijentskim aplikacijama koje se nalaze na lokalnim računarima. Na lokalnim računarima se obavlja monitoring parcijalnih pražnjenja. Sve bitne informacije za krajnjeg korisnika se prenose vezom server-klijent. Serverska maska ima dva nivoa pristupa korisnički i administratorski. U zavisnosti od nivoa pristupa moguće je samo posmatrati parametre ili izdavati komande i menjati parametre.

Ključne reči

Java SWT; centralizacija podataka; VPN; server; klijent; interaktivni prikaz