Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
Safety Engineering
2017, vol. 7, br. 1, str. 9-14
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.7562/SE2017.7.01.02
Performanse radio relejnog sistema sa dve deonice u prisustvu Nakagami-m fedinga i Rajsove međukanalne interferencije
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Elektronski fakultet
cHigher Technical Professional School, Zvečan
dUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet tehničkih nauka
eUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
fSerbian Railways

e-adresa: srdjan.milosavljevic@pr.ac.rs

Sažetak

Posmatran je bežični mobilni relejni sistem sa dve deonice koji je izložen uticaju fedinga u kratkoročnom feding kanalu u prisustvu međukanalne interferencije. Korisni signal je izložen uticaju Nakagami-m fedinga, a međukanalna interferencija je izložena uticaju Rajsovog fedinga. Korisni signal na kraju druge deonice ima Nakagami-m*Nakagami-m raspodelu. Odnos korisnog signala i međukanalne interferencije je predstavljen količnikom proizvoda dve Nakagami-m slučajne promenljive i Rajsove slučajne promenljive. U ovom radu su za posmatrani sistem dobijeni izrazi u zatvorenom obliku za momente odnosa korisnog signala i interferencije. Uticaj parametara kratkoročnog Nakagami-m fedinga i Rajsovog κ faktora je analiziran i diskutovan. Mobilni relejni sistem sa dve deonice može dovesti do pouzdanijeg i efikasnijeg prenosa signala, što je od ogromnog značaja u rizičnim okruženjima.

Ključne reči

Nakagami-m feding; Rajsov feding; momenti; mobilni relejni komunikacioni system