Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 68, br. 7-8, str. 240-244
Artikulacija glasova srpskog jezika dece uzrasta šest do osam godina
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Srbija + Klinički centar Vojvodine, Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Novi Sad, Srbija

e-adresamitroslo@eunet.rs
Sažetak
Uvod. Fonetsko-fonološki sistem pripradnika jedne jezičke zajednice u potpunosti je formiran oko osme godine života. Sa godinama se slušne i izgovorne navike ustaljuju i sve teže mogu da se nadograđuju i upotpunjuju. Materijal i metode. Istraživanje je sprovedeno kao studija preseka u Predškolskoj ustanovi 'Radosno detinjstvo' i Osnovnoj školi 'Branko Radičević' u Novom Sadu. U istraživanju je učestvovalo šezdeset šestoro dece, uzrasta od 6 do 8 godina, oba pola. Kvalitet artikulacije je procenjen na osnovu Globalnog artikulacionog testa, individualno kod svakog deteta. Rezultati. Kod svih pojedinačnih vokala, ploziva, nazala, laterala i frikativa kvalitet artikulacije statistički je značajno bolji kod dece u prvom razredu, u odnosu na decu predškolskog uzrasta (p < 0,01). Kod svih pojedinačnih afrikata, osim kod glasa /ć/, kvalitet artikulacije je statistički značajno bolji kod dece u prvom razredu, u odnosu na decu predškolskog uzrasta (p < 0,01). Kvalitet artikulacije za sve glasove zajedno je statistički značajno bolji kod dece u prvom razredu, nego kod dece predškolskog uzrasta (p < 0,01). Diskusija i zaključak. Najčešći poremećaj artikulacije je distorzija, dok se supstitucija izolovano i udruženo sa distorzijom, ređe javljaju. Omisija se ne pojavljuje kod dece uzrasta od šest do osam godina. Blagu prednost u kvalitetu artikulacije imaju devojčice. Artikulacioni poremećaji su učestaliji su kod dece predškolskog uzrasta nego kod dece koja pohađaju prvi razred osnovne škole. Najčešće je poremećen izgovor glasova iz grupa afrikata i frikativa.
Reference
Garcia, de G.B.N., Chiari, B.M. (2007) Prevalence of speech disorders in schoolchildren and its associated factors. Rev Saude Publica, 41(5): 726-31
Golubović, S., i dr. (2005) Smetnje u razvoju kod dece mlađeg školskog uzrasta. Beograd: Defektološki fakultet
Golubović, S., Čolić, G. (2010) Artikulacione sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 9, br. 2, str. 301-315
Gudrić, S. (2009) Artikulaciona baza i učenje jezika. u: Vlahović P., Bugarski R., Vasić V. [ur.] Višejezični svet Melanije Mikeš: Zbornik u čast Melaniji Mikeš; 2009, Novi Sad, Novi Sad: Vojvodina. Filozofski fakultet, str. 97-106
Kostić, Đ., Vladisavljević, S., Popović, M. (1983) Testovi za ispitivanje govora i jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lazarević, E. (2007) Položaj dece sa razvojnom disfazijom u društvu. Socijalna misao, vol. 14, br. 2, str. 117-131
Majdevac, Ž., Aleksić, M., Leković, V., Kukić, Z., Jakšić, H., Mumović, G., et al. (1988) Epidemiologija patologije govora u dece. u: Subotić R., Vatovec-Rodiba J., Simonović M., et al. [ur.] Epidemiologija patologije sluha, glasa i govora: Zbornik radova XIII Kongresa; 1988 Maj 25-27; Priština, Kosovo i Metohija, Beograd: Udruženje otorinolaringologa Jugoslavije, p. 87-94
Nešić, B.V., Minić, J.Lj., Jakšić, A.S. (2011) Rasprostranjenost govorno-jezičkih poremećaja kod dece na severu Kosova i Metohije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 41, str. 587-601
Polovina, V., Panić, N. (2010) Problemi lingvističke klasifikacije neverbalnih elemenata u komunikaciji. Anali Filološkog fakulteta, br. 22, str. 215-231
Price, C., Crinion, J., Macsweeney, M.A. (2011) Generative model of speech production in Broca's and Wernicke's areas. Front Psychol, 2(237): 1-9
Sovilj, M. (2000) Psihofizičke karakteristike razvoja govora i jezika deca sa oštećenim sluhom: Kvantitativni pratioci govora - suprasegmentna struktura govora. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Doktorska disertacija
Stojković, N., Anđelski, H. (2011) Ortodonske nepravilnosti i poremećaji izgovora (artikulacije) kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Zdravstvena zaštita, vol. 40, br. 1, str. 67-74
Veselinović, M., Škrbić, R., Mumović, G. (2012) Tretman artikulacionih poremećaja. u: Mumović G. [ur.] Patologija glasa i govora, Novi Sad, [proceeding on CD- ROM]
Vuković, M.G., Ilić, D.D. (2003) Oblici poremećaja artikulacije kod dece mlađeg školskog uzrasta. Istraživanja u defektologiji, br. 3, str. 185-194
Vuletić, D., Ljubešić, M. (1984) Izgovor u dječaka i djevojčica. Defektologija, 20(1-2): 41-55
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/mpns1508240M
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka