Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2014, br. 16, str. 351-358
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/05/2015
Motorički prostor dece predškolskog uzrasta
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Pretragom dosadašnjih istraživanja domaćih i inostranih autora, korišćenjem PubMeda, WOS pretraživača, SC indeksa, došlo se do adekvatnih časopisa i publikacija o motoričkim sposobnostima dece predškolskog uzrasta. Cilj ove meta analize bio je da se utvrdi da li postoje razlike u istraživanju motoričkog prostora predškolske dece, kod domaćih i inostranih autora, i u čemu se one sastoje. Odabrano je 33 rada, domaćih i inostranih autora, koji su proučeni i analizirani, za potrebe utvrđivanja problema, predmeta i cilja istraživanja. Dobijeni rezultati ukazuju da postoji razlika u metodologiji istraživanja između domaćih i inostranih autora. Domaći autori su svoja istraživanja bazirali na transverzalnom karakteru, uz akcenat na kvantitativna istraživanja. Inostrani autori svoja istraživanja bazirali su na kvalitativnom pristupu i primenom tretmana, sa longitudinalnim karakterom.

Ključne reči