Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 2 od 20  
Back povratak na rezultate
2013, br. 107, str. 87-100
Uticaj indol-buterne kiseline na ožiljavanje reznica fikusa
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresamatilda.djukic@sfb.bg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: Ficus benjamina; Ficus elastica; indol-buterna kiselina; ožiljavanje; reznice
Sažetak
Razmnožavanje reznicama predstavlja jedan od najuspešnijih metoda vegetativnog razmnožavanja ukrasnih biljaka. Fikusi spadaju u grupu biljaka koje će pored primene u enterijeru, potencijalno moći da se koriste i za otvorene prostore Beograda usled globalne promene klime. U radu je ispitivana mogućnost ožiljavanja najčešće gajenih vrsta fikusa, Ficus benjamina L. i Ficus elastica Roxb., uz pomoć indolbuterne kiseline različitih koncentracija. Ovaj fitohormon se najčešće koristi u proizvodnji ukrasnih biljaka jer je postojan i dobro stimuliše proces rizogeneze, tj. formiranja adventivnih korenova i utiče na njihovu veličinu, broj i masu. U ovom ogledu F. benjamina je imao procenat ožiljavanja 100 %, tj. ožilile su se sve reznice dok se kod F. elastica ožililo 77,66 % reznica. Utvrđeno je da najveća doza (2 %) fitohormona značajno povećava sve pokazatelje uspeha ožiljavanja F. benjamina pri čemu se ova vrsta uspešno ožiljava i uz primenu slabijih koncentracija. F. elastica se veoma slabo ožiljava bez fitohormona, dok se najbolji uspeh postiže istom koncentarcijom indolbuterne kiseline od 2 % koja je uticala na povećanje suve mase korena ovog fikusa 4 puta. Korisno bi bilo ispitati uticaj veće koncentracije ovog fitohormona kao i kombinacije sa drugim stimulatorima ožiljavanja da bi se mogla dati pouzdana preporuka o optimalnoj dozi za masovnu proizvodnju ovih fikusa.
Reference
Berg, C.C., Hijmann, M.E.E. (1989) Chapter 11: Ficus. u: Polhill R.M. [ur.] Flora of Tropical East Africa, str. 43-86
Davies, F. (1980) Growth Regulator Effects on Adventitious Root Formation in Leaf Bud Cut-tings of Juvenile and Mature Ficus Pumila. American Society of Horticultural Sci-ence. Hort. Sci., 105(1): 91-95
Davies, F.T., Lazarte, J.E., Joiner, J.N. (1982) Initiation and Development of Roots in Juvenile and Mature Leaf Bud Cuttings of Ficus pumila L. American Journal of Botany, 69(5): 804
Drahn, S. (2007) Auxin application via foliar sprays. Comb. Proc. International Plant Propagators Society. Proceedings, Vol 57, (274)
Đukić, M. (1983) Uticaj bioregulatora na klijanje semena breze (Betula pendula Roth). Glasnik Šumarskog fakulteta, serija A, Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Beo-grad, (60): 89-97
Đukić, M. (2006) Fiziologija biljaka. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet
Đukić, M., Grbić, M., Đunisijević-Bojović, D., Skočajić, D. (2007) Influence of plant hormones on seed germination of woody ornamentals. u: International Conference Propagation of Ornamental Plants(V), Sofia, Book of abstracts, (103)
Đukić, M., Tucović, A. (1982) Upotreba biljnih regulatora u upravljanju fiziološkim procesima drveća i žbunja. Glasnik Šumarskog fakulteta, serija A, Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Beograd, (58): 103-107
Đukić, M. (1985) Uticaj giberelina i auksina na rast potomstva različitih genotipova breze (Betula pendula Roth). Glasnik Šumarskog fakulteta, (64): 359-366
Đunisijević, D., Đukić, M., Skočajić, D., Grbić, M. (2006) Effect of kinetin, BA, TDZ and CPPU on sycamore heteroblastic seed germination. u: FESPB Congress Federation of European Societies of Plant Biology (XV), Lyon, Book of abstracts, HOR01-016
Đunisijević, D., Grubišić, D., Đukić, M., Grbić, M., Skočajić, D. (2005) Efekat sintetičkog citokinina-CPPU i drugih regulatora rastenja na klijanje heteroblastičnih semena javora (Acer pseudoplatanus L). u: Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG (XVI), Bajina Bašta, Program i izvodi saopštenja, (42)
Đunisijević, D., Đukić, M. (2005) Polymorphizm in seed of Acer pseudoplatanus L. differences in responses to phytohormones and stratification. u: International Botanical Congress (XVII), Wien, Vol 1.(492)
Grbić, M. (1992) Unapređenje rasadničke proizvodnje nekih brestova (Ulmus L) autovegetativnim metodama razmnožavanja. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Grbić, M. (2004) Vegetativno razmnožavanje ukrasnog drveća i žbunja - proizvodnja sadnog materijala. Beograd: Ne & Bo
Grbić, M., Nikolić, A., Skočajić, D., Ćukić, M., Đunisijević, D. (2005) Uticaj giberelinske kiseline na klijanje semena Chionanthus virginicus L. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 91, str. 89-96
Kroin, J. (2011) How to improve cutting propagation using water based indole-3-butyric acid rooting solutions. Intl Plant Propagators Soc., 61(381-391)
Kroin, J. (1992) Advances using indole-3-butyric acid (IBA) dissolved in water for-rooting cuttings, transplanting, and grafting. Comb. Proc. Intl. Plant Prop. Soc, 42 (489-492)
Kroin, J. (2008) Propagate plants from cuttings using dry-dip rooting powders and water based rooting solutions. Comb. Proc. International Plant Propagators Society, 58, (360-372)
Kroin, J. (2009) Propagation of plants from cuttings using rooting solutions by foliar methods. Comb. Proc. International Plant Propagators Society, 59, (437-453)
Kroin, J. (2010) Propagation of cuttings using foliar applied IBA in aqueous solutions at or after sticking. Comb. Proc. International Plant Propagators Society, Vol 60, (369)
Marković, M., Popović, M. (2012) Propagation of Protected Magnolia x soulangeana Soul. - Bod. Lennei Trees by Softwood Cuttings. u: ISC: Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable Development of Forestry, Seed husbandry, nursery, reforestation and urban forests. Forest education, 1-4th November, Banja Luka
Marković, M., Grbić, M., Šindelić, A. (2006) Mogućnost mikropropagacije dianthus giganteiformis subsp. Kladovanus (Degen) SÓO metodom proliferacije bočnih izbojaka. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 94, str. 171-180
Marković, M., Grbić, M., Skočajić, D., Đunisijević-Bojović, D. (2007) Uticaj balansa fitohormona na multiplikacijuizdanaka i ožiljavanje vrste Dianthus serotinus Waldst. and Kit. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 95, str. 83-94
Poole, R.T., Conover, C.A. (1976) Propagation and growth characteristics of Ficus elastica 'Decora' in Central Florida. Proc. Trop. Reg. Amer. Soc. Hort. Sci., 20(428-447)
Rice, L.W., Rice, R.P. (2000) Practical horticulture. Prentice-Hall, Inc, 71-73
Wells, R. (1986) Air layering: An alternative method for the propagation of Mahonia aquifolium Compacta. Comb. Proc. International Plant Prop. Soc, 36 (97-99)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1307083D
objavljen u SCIndeksu: 14.10.2013.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2013)
Primena kulture in vitro u razmnožavanju karanfila
Marković Marija, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2015)
Primena kulture in vitro u razmnožavanju ugroženih taksona roda Dianthus L.
Marković Marija, i dr.

Zaštita prirode (2013)
Novi trendovi u ozelenjavanju kao način za očuvanje biodiverziteta
Marković Marija

prikaži sve [10]