Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
2012, br. 105, str. 61-72
Uticaj oblika azota na rast sejanaca invazivnih vrsta Acer negundo L. i Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresamatilda.djukic@sfb.bg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: Acer negundo; Ailanthus altissima; ishrana azotom; nitratni jon; amonijum jon; produkcija biomase
Sažetak
Relativna količina mineralnih hraniva, posebno azota, najobilnijeg makroelementa, kao i distribucija amonijumovih jona u odnosu na nitratne, u zemljištima različitih ekosistema, određena je brojnim faktorima. Najvažniji su: temperatura i hemijska reakcija supstrata, organska materija, prisustvo alelopatskih jedinjenja, stepen oksigenacije i dr. Od sposobnosti biljaka da se prilagode ovim varijacijama, zavisi produkcija njihove biomase, ali i brzina širenja, na različitim staništima, uticaj na ekosistem i biodiverzitet. U radu je analiziran efekat usvajanja različitih oblika azota (NO3 - i N H4 +) na rast sejanaca invazivnih vrsta Acer negundo L. i Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Rezultati pokazuju da ishrana sejanaca ovih vrsta drveća azotom samo u formi NH4 + jona utiče značajno na smanjenje suve mase nadzemnog dela. Kod Ailanthus altissima za 62,5% suve mase nadzemnog dela i 66,7% površine lista, a kod sejanaca pajavca redukcija suve mase nadzemnog dela iznosi 89,5%, korena 81,2%, a površine lista 85,8% u odnosu na ishranu sa obe forme azota zajedno. Isto tako i ishrana samo sa NO3 - oblikom azota dovela je do statistički signifikantnog smanjenja mase nadzemnog dela i korena kao i površine lista kod pajavca dok je kod sejanaca kiselog drveta značajno uticala samo na redukciju mase nadzemnog dela pa se ova vrsta može smatrati tolerantnijom. Činjenica da obe vrste produkuju značajno veću biomasu ako je azot zastupljen u oba oblika može imati značaja kod kontrole njihovog nepoželjnog širenja ili kod njihovog mogućeg korišćenja u fitoremedijaciji.
Reference
Britto, D.T., Kronzucker, H.J. (2002) NH4+ toxicity in higher plants: A critical review. Journal of Plant Physiology, 159(6), 567-584
Đukić, M., Đunisijević, D. (2003) Nitrogen nutrition in forest trees. u: International scientific conference '75 years of the Forest Research Institute of Bulgarian Academy of Sciences'. 1-5 October, Proceedings of scientific papers, Sofia, 371-375
Đukić, M., Đunisijević, D., Grbić, M., Skočajić, D. (2004) Uticaj prihranjivanja na rast jednogodišnjih sadnica smrče u različitim supstratima. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 89, str. 103-113
Eckert, D.J. (2003) Nitrogen, efficient fertilizer use manual. http://www.rainbowplantfood.com/agronomics/efu/nitrogen.pdf, posećeno: 05. 04. 2012. god
Gerendás, J., Zhu, Z., Bendixen, R., Ratcliffe, G.R., Sattelmacher, B. (1997) Physiological and Biochemical Processes Related to Ammonium Toxicity in Higher Plants. Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde, 160(2): 239-251
Grbić, M., Đukić, M., Skočajić, D., Đunisijević-Bojović, D. (2007) Role of invasive plant species in landscapes of Serbia. u: International annual ECLAS conference Landscape assessment: From theory to practice: Applications in planning and design (18th), Belgrade, Proceedings, 219-28
Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Radulović, S., Skočajić, D., Đunisijević-Bojović, D., Đukić, M. (2009) Ekologija i rasprostranjenje invazivne vrste Aster­lanceolatus willd. na vlažnim staništima Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 100, str. 159-178
Wiesler, F. (1997) Agronomical and physiological aspects of ammonium and nitrate nutrition of plants. Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde, 160(2): 227-238
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1205061G
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.