Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2015, vol. 72, br. 3, str. 291-294
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 27/03/2015
doi: 10.2298/vsp140212031r
Veliki miksom desne pretkomore sa dispnejom u miru kod bolesnice u starijem životnom dobu
aVojnomedicinska akademija, Klinika za urologiju, Beograd + Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Klinika za urologiju, Beograd
cUniverzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd + Vojnomedicinska akademija, Klinika za kardiologiju, Beograd
dUniverzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd + Vojnomedicinska akademija, Klinika za kardiohirurgiju, Beograd

e-adresa: rasaromanovic@yahoo.com

Sažetak

Uvod. Primarni tumori srca su izuzetno retki. Najčešće su to miksomi. Lokalizacija u desnoj pretkomori je atipična. Za kliničku sliku karakterističan je trijas simptoma: embolijske komplikacije, opstruktivne tegobe i sistemske manifestacije bolesti kao što su: povišena sedimentacija eritrocita, povišena telesna temperatura, anemija, gubitak telesne težine. Prikaz bolesnice. U radu je prikazana starija bolesnica sa velikim miksomom desne pretkomore, dimenzija 77 × 44 mm, koji je potpuno ispunjavao desnu pretkomoru i skoro potpuno desnu komoru, uzrokujući opstrukciju trikuspidnog protoka i dispneju. Miksom je dijagnostikovan transtorakalnom ehokardiografijom. Pored toga, ehokardiografski verifikovan je manji hemodinamski nesignifikantni perikardni izliv bez značaja. Nakon hirurškog odstranjenja tumora bolesnica je bila bez simptoma i bez perikardnog izliva. Zaključak. Tumore desnog srca trebalo bi imati u vidu u diferencijalnoj dijagnostici prilikom pojave neočekivane dispneje kod starijih bolesnika. Transtorakalna ehokardiografija neophodna je i dostupna dijagnostička procedura koja daje pouzdane rezultate u dijagnostici tumora srca, naročito kod bolesnika kod kojih se planira hirurška intervencija. Kod većine bolesnika ova metoda omogućava dobru vizualizaciju tumora i definiše njegove odnose sa ostalim strukturama srca.

Ključne reči

Reference

Alsafwah, S., Lababidi, Z. (2001) Recurrent pulmonary embolism originating from right atrial myxoma. J Am Soc Echocardiogr, 14(4): 305-7
Bilku, R.S., Loubani, M., Been, M., Patel, R.L. (2008) Massive right atrial myxoma causing exertional dyspnoea. Eur J Echocardiogr, 9: 130-132, Cd
Pinede, L., Duhaut, P., Loire, R. (2001) Clinical presentation of left atrial cardiac myxoma. A series of 112 consecutive cases. Medicine (Baltimore), 80(3): 159-72
Rafajlovski, S. (2010) Cardiac myxoma. u: Rafajlovski S. [ur.] Tumors of the heart, Belgrade: Military Medical Academ, str. 45-52, (Serbian)
Rafajlovski, S., Ilić, R., Gligić, B., Kanjuh, V., Tatić, V., Ristić, A., Obradović, S., Dinčić, D., Ratković, N., Romanović, R., Karić, J., Đenić, N., Vukotić, S. (2012) Impact of heart myxoma localization upon its clinical course and outcome. Vojnosanitetski pregled, vol. 69, br. 3, str. 270-276
Reynen, K. (1995) Cardiac myxomas. N Engl J Med, 333: 1610-1617
Sanna, A., Porcu, M., Basciu, M., Floris, E., Martelli, V. (1989) Left atrial myxoma simulating a systemic disease with pleural-pericardial effusion. Detection by two-dimensional echocardiography. Ann Ital Med Int, 4(1): 44-7
Todorić, M., Jablanov, J., Albreht, M., Ilić, R., Tatić, V., Stojnić, B. (1993) Immediate results of surgical treatment of intracardiac myxomas in 45 patients. Vojnosanit Pregl, 50(4): 353-8
Topol, E. (2002) Cardiac neoplasms. u: Textbook of cardiovascular medicine, Philadelphia, PA: Lippincott, Williams and Wilkins, str. 921-923, 2nd
Wold, L.E., Lie, J.T. (1980) Cardiac myxomas: a clinicopathologic profile. Am J Pathol, 101(1): 219-40
Yuce, M., Dagdelen, S., Ergelen, M., Eren, N., Caglar, N. (2007) A huge obstructive myxoma located in the right heart without causing any symptom. Int J Cardiol, 114(3): 405-6