Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2017, vol. 8, br. 1, str. 77-92
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/04/2017
doi: 10.5937/gufv1701077Z
Mladi sportista o životnim mogućnostima i sportu u ruralnim područjima Južne Srbije - kvalitativni pristup (opština Trgovište)
aUniverzitet u Nišu
bUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Projekat

Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak

Rad je nastao iz potrebe da se ukaže na društveni položaj mladih sportista i značaj koji socijalizacija mladog ruralnog stanovništva ima za revitalizaciju pograničja Južne Srbije. U uvodnom delu rada govori se o ispitivanom pograničnom području južne Srbije, koje se tokom XX veka razvijalo pod jakim uticajem širih društvenih, političkih i ekonomskih činioca koji su determinisali njegov demografski razvoj. Zahvaljujući tome, stanovništvo pograničnog područja je u XXI vek ušlo sa tri dugoročna demografska procesa i to ukupnom depopulacijom (padom broja stanovnika), prirodnom depopulacijom (više umrlih od živorođenih) i demografskim starenjem, čemu valja pridružiti izražene efekte deindustrijalizacije. Predmet istraživanja: autori su obradili fenomen očuvanosti identiteta lokalnog stanovništva u pograničnoj opštini Trgovište, isptujući osećaje mladih sportista na selu o njihovoj pripadnosti društvu. Osećaj ove pripadnosti, zavisi od četiri sistema socijalne uključenosti (socijalne inkluzije) (Jentasch and Shucksmith 2004). Ispitivana pogranična opština je na krajnjem jugoistoku Republike Srbije i uz samu granicu sa Makedonijom, a graniči se sa opštinama Bosilegrad, Vranje i Bujanovac. Metodologija rada: U radu je primenjen kvalitativni stil istraživanja, a podaci su prikupljani primenom metodoloških Uputstva i procedura za prikupljanje podataka u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije u okviru projekta "Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije" (OI 179013), koji se realizuje na Univerzitetu u Nišu - Mašinski fakultet, a finansira ga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Rezultati istraživanja: Rad osvetljava prednosti i nedostatke življenja u ruralnim zajednicama opštine Trgovište iz vizure mladog ruralnog stanovnika (Marka Trajkovića, studenta Univerziteta u Nišu). Produbljenim intervjuom izdvojene su sociološke karakteristike o stilu života i ograničenjima u planovima za budućnost u ispitivanom ruralnom području. Prepoznavanjem aktuelnih demografskih, socijalnih i ekonomskih trendova, etničkih i obrazovnih različitosti u južnom srpskom graničnom pojasu, autorka je pristupila ispitivanju kvaliteta svakodnevnog života mladih stanovnika, koji predstavljaju jedan od vitalnijih faktora obnove razvoja sela u pograničnom ruralnom prostoru. Zaključak: Istraživanjem smo utvrdili da su životna očekivanja mladih stanovnika ispitivanog ruralnog područja oblikovana kroz njihova mišljenja o selu kao povoljnom (odnosno nepovoljnom) okviru za ispunjenje njihovih životnih ambicija. Uprkos skromnom udelu mladih u Trgovištu, oni su puni optimizma. Ali, upravo, taj socijalni i humani kapital je potrebno iskoristiti. Ostaje nam nada da će ovaj skromni prilog inicirati neophodna istraživanja stilova života mladih u pograničnim oblastima južne Srbije, s tendencijom unapređivanja kvaliteta života mlađeg stanovništva i sticanja povoljnijih socio-ekonomskih preduslova za revitalizaciju tih prostora u novom talasu modernizyacije R. Srbije.

Ključne reči

obnova sela; student Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UNI; Trgovište; Marko Trajković

Reference

*** Stanovništvo - uporedni pregled broja stanovnika od 1948-2011. - podaci po naseljima. Beograd, Knjiga 1
Cvijić, J. (1991) Antropogeografski i etnografski spisi. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Sabrana dela, knjiga 4
Gidens, E. (2001) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Ivković, M. (2004) Sociologija obrazovanja - odabrane teme. Vranje: Učiteljski fakultet
Stanojević, D., Zdravković, D. (2013) Škola i društvene promene. Novo Mesto: Pedagoška obzorja
Todorova, M. (1999) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek
Trifunoski, J. (1962) Vranjska kotlina (antropogeografska ispitivanja). Skopje: Prirodno-matematički fakultet Skopje, Posebna izdanja knjiga 12
Trifunović, V. (2006) Porodica i škola. Jagodina: Učiteljski fakultet u Jagodini
Tvendž, Dž. (2013) Generacija JA. Podgorica: CID
Vukotić, V., i dr. (2013) Obrazovanje i razvoj. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
Zdravković, D., Marković, M., Jovanović, M. (2016) Obrazovni resursi u pograničju istočne i jugoistočne Srbije. Niš: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
Zdravković, D. (2014) Socijalni kontrasti u pograničju (opština Trgovište). Beograd: Zadužbina Andrejević
Zdravković, D. (2014) Refleksivni praktičar u pograničju - učiteljica Vesna Trajković (Trgovište). u: Jovanović Marija; Zdravković Danijela; Trifunović Vesna [ur.] Učitelj u pograničju istočne i jugoistočne Srbije, Niš: Filozofski fakultet, 31-56
Zdravković, D. (2014) Metodika nastave matematike: univerzitetski profesor Todor Malinović (Trgovište). u: Đorđević Dragoljub B.; Trifunović Vesna; Dragović Njegoš [ur.] Uzornik u pograničju istočne i jugoistočne Srbije, Novi Sad: Prometej, str. 289-309
Zlatanović, M. (2007) Pčinja. Vranje: Vranjske knjige