Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2014, vol. 12, br. 3, str. 203-216
jezik rada: engleski
vrsta rada: referat po pozivu
objavljeno: 08/07/2015
Dvadeset godina časopisa Facta universitatis, series - Physical Education and Sport - istorijski aspekti metodologije naučnog istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: snesadif@yahoo.com

Sažetak

Cilj ovog rada bio je da se kroz analizu svih radova publikovanih u časopisu Facta universitatis - series: Physical Education and Sport od njenog osnivanja 1994. godine do 2013. godine sagleda metodologija naučnig istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju. Za potrebe analize radova autori klasifikuju radove na osnovu različitih kriterijuma koji se smatraju dobrim metodološkim pokazateljima (vrsta rada, dizajn naučnog istraživanja, oblast istraživanja, karalteristike uzorka ispitanika, merni instrumenti, metode obrade podataka). Praćenjem pojedinačnih metodoloških karakteristika naučno-istraživačkog rada u sportu i fizičkom vaspitanju dobijena je mogućnost da se objasni kakav je bio razvojni put metodologije naučnog istraživanja u ovoj oblasti, kao i to kakvi su bili trendovi u istraživačkoj teoriji i praksi, da li postoji eventualna neravnoteža u broju publikovanih radova iz različitih oblasti istraživanja, kakav je odnos broja longitudinalnih i transverzalnih istraživanja i sl. Sagledavajući napredak u primenjenim procedurama testiranja, dizajniranju studije, izboru ispitanika i metodama statističke obrade podataka u radovima publikovanim u časopisu Facta universitatis - series: Physical Education and Sport možemo zaključiti da je naša nauka u proteklih dvadeset godina ostvarila značajan napredak u metodologiji naučnog istraživanja.

Ključne reči