Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2017, vol. 18, br. 4, str. 349-355
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.1515/SJECR-2016-0047


Mehanizam i klinička važnost respiratorne insuficijencije izazvane antiholinesterazama
aUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
bUniversity of East Sarajevo, Medical Faculty, Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
cUniversity of Kragujevac, Faculty of Medical Sciences, Department of Anatomy and Forensic Medicine
dUniversity of Banja Luka, Medical Faculty, University Clinical Centre of Republic of Srpska, Neurology Clinic, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
eInstitute for Physical Medicine and Rehabilitation 'Dr Miroslav Zotovic', Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
fVojnomedicinska akademija
gUniversity of Banja Luka, Medical Faculty, Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
hUniversity of East Sarajevo, Medical Faculty, Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina + University of Banja Luka, Medical Faculty, Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

e-adresa: maja@medf.kg.ac.rs

Sažetak

Respiratorna insufi cijencija je dominantan uzrok smrti kod ljudi i životinja trovanih antiholinesterazama. Organofosphorne i karbamatske antiholinesteraze inhibišu acetilholinesterazu ireverzibilno, odnosno reverzibilno. Neke od njih sadrže kvaternerni atom koji ih čini lipofobnim, čime im ograničava delovanje na periferiju, tj. van centralnog nervnog sistema. One oštećuju respiratornu funkciju primarno izazivajući desenzitizujući blok nikotinskih receptora u neuromuskularnoj sinapsi. Lipofi lne antiholinesteraze inhibišu acetilholinesterazu i u mozgu i u drugim tkivima, uključujući i respiratorne mišiće. Njihove doze neophodne za prekidanje centralnog respiratornog generatora impulsa su značajno niže od doza potrebnih za paralizu neuromuskularne transmisije. Antagonist muskarinskih receptora atropin blokira i centralne i periferne muskarinske receptore i efektiveno antagonizuje centralnu respiratornu depresiju izazvanu antiholinesterazama. U cilju kupiranjahiperstimulacije perifernih nikotinskih receptora koriste se oksimi, kao reaktivatori acetilholinesteraze. Dodavanje diazepama je korisno u tretmanu konvulzija, pošto su one holinergičke samo u svojoj početnoj fazi i mogu da doprinesu pojavi respiratorne depresije. Moguća umešanost centralnih nikotinskih receptora, kao i drugih neurotransmiterskih sistema - glutamatergičkog i opioidergičkog - zahteva dalje istraživanje dodatnih antidota.

Ključne reči

antiholinesteraze; acetilholinesteraza; acetilholin; atropin; oksim; diazepam; respiratorna depresija; muskarinski receptori; nikotinski receptori