Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 4, str. 53-60
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 22/01/2018
doi: 10.5937/ekonomika1704053V
Karakter i dinamika razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresa: predrag_v@iep.bg.ac.rs

Projekat

Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak

Razvoj ruralnog turizma je danas postao trend koji je u većoj ili manjoj meri prisutan gotovo u svim zemljama Evrope i Severne Amerike. On je u velikom broju zemalja omogućio da se reše neki od važnih problema koji opterećuju život u ruralnim područjima (nezaposlenost, migracije stanovništva u urbane gradske centre, pad makroekonomskih pokazatelja itd.) Njegovo dejstvo je sinergijsko, jer povezuje veliki broj privrednih i vanprivrednih delatnosti i svojim multiplikovanim efektima ostavlja pozitivne efekte na sredinu u kojoj se razvija. Iskustva koja imaju zemlje u kojima se ruralni turizma do sada uspešno razvijao mogu da posluže u praksi i u Republici Srbiji koja ima značajne potencijale za razvoj ruralnog turizma. Oni se ogledaju u očuvanoj prirodi, razvijenoj poljoprivednoj proizvodnji, ruralnom području koje pokriva više od 80% teritorije, bogatom antropogenom nasleđu, geografskom diverzitetu teritorije koji pogoduje različitim formama ruralne turističke ponude, itd. Nažalost, do nedavno ruralni turizam nije dobio na značaju. U radu se analizira karakter i dinamika razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji i ukazuje se na njegov dosadašnji fazni razvoj. Takođe, daju se sugestije sa kojima bi bio olakšan monitoring i stvaraju pretpostavke za uspešan menadžment.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Analiza budžetske podrške razvoju seoskog turizma u Srbiji i diversifikacija ekonomskih aktivnosti na selu. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije - sektor za ruralni razvoj
*** (2011) Master plan for sustainable development of rural tourism in Serbia. SeCons, http://futurehospitalityleaders.files.wordpress.com/2012/11/master-planodrzivograzvoja-ruralnog-turizma-u-srbiji.pdf
*** u: Proceeding from Seminars, Belgrade (Serbia and Montenegro, 24-25 June 2002), Kielce (Poland, 06-07 June 2003), Yaremcha (Ukraine, 25-26 Sept. 2003), UNWTO, http://www.idestur.org.br/download/20120219145557.pdf (accessed 15.11.2017)
*** (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije - drugi fazni izveštaj - plan konkurentnosti. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 94
Đurović, D., Cvejić, S. (2011) Ruralni turizam kao činilac ruralnog razvoja. SeCons - grupa za razojnu inicijativu, Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja, zajednički porogram OUN u Srbiji, http://www.secons.net/admin/app/webroot/files/publications/SeConSizvestajruralniturizamsumarni.pdf, 16.11.2017
Feifer, M. (1985) Going places: The ways of the tourist from imperial Rome to the present day. London: Macmillan
Lane, B. (1994) What is rural tourism?. Journal of Sustainable Tourism, n. 2(1&2), str. 7-21
Milojević, Lj. (2004) The social and cultural aspects of rural tourism. u: UN WTO: Rural Tourism in Europe: Experiences, Development and Perspectives, p. 117, 115-121
Runte, A. (1990) Trains of disvovery. Niwot, Colorado: Rinehart Press
Štetić, S., Todorović, M. (2009) Ruralni turizam. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
Todorovic, M., Bjeljac, Z.N. (2009) Rural Tourism In Serbia As A Concept Of Development In Undeveloped Regions. Acta Geographica Slovenica, vol. 49, br. 2, str. 453-465
Vuković, P., Arsić, S., Cvijanović, D. (2010) Konkurentnost ruralnih turističkih destinacija. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 47-60
Vuković, P., Kljajić, N., Roljević, S. (2009) Strateška opredeljenja razvoja turizma u procesu tranzicije u Srbiji. Ekonomika, vol. 55, br. 3-4, str. 168-176
Zdorov, A.B. (2009) Comprehensive development of tourism in the countryside. Studies on Russian Economic Development, Vol. 20, No. 4, p. 453-455, Pleiades Publishing, Ltd., Original Russian Text