Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2015, br. 25, str. 155-170
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 05/01/2016
doi: 10.5937/zeint25-9233
Identifikacija parametara sistema pobude agregata A1 u HE 'Pirot'
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: dusan.joksimovic@ieent.org

Sažetak

U radu su prikazani ekvivalentni modeli automatske i ručne regulacije sistema pobude agregata A1 u HE 'Pirot' i date su vrednosti svih parametara sistema pobude. Na osnovu eksperimentalno dobijenih snimaka odziva na odskočne promene reference regulatora sistema pobude identifikovani su parametri ekvivalentnog modela automatske regulacije i upoređeni su sa vrednostima parametara koje su podešene na samom regulatoru. Eksperimentalno su određene vrednosti statizma po reaktivnoj snazi na generatorskim i mrežnim sabirnicama agregata.

Ključne reči

Reference

*** Sistem pobude agregata A1 u HE 'Pirot' - tehnička dokumentacija
*** (2014) IEEE guide for identification, testing, and evaluation of the dynamic performance of excitation control systems. IEEE Std 421. 2
*** (1996) Excitations systems for synchronous machines - section 3: Dynamic performance. IEC 60034-16-3
Arnautović, D., Ćirić, Z., Stojić, Đ., Joksimović, D., Milojčić, N. (2008) Modernizacija, rekonstrukcija i razvoj statičkih sistema pobude generatora. Elektroprivreda, vol. 61, br. 4, str. 111-119
Garnier, H., Mensler, M., Richard, A. (2003) Continuous-time model identification from sampled data: Implementation issues and performance evaluation. International Journal of Control, 76(13): 1337-1357
Joksimović, D., Milojčić, N. (2008) Primena NI DAQ uređaja i Lab View-a u monitoringu sistema pobude sinhronih generatora. Beograd, NI Days Srbija