Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2017, vol. 74, br. 12, str. 1170-1173
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 15/12/2017
doi: 10.2298/VSP160328312C
Creative Commons License 4.0
Emfizematozni pijelonefritis
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Novi Sad + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Centar za radiologiju, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Klinika za urologiju, Novi Sad

e-adresa: celic.dej@gmail.com

Sažetak

Uvod. Emfizematozni pijelonefritis je teška, potencijalno fatalna, nekrotizirajuća infekcija bubrega sa kliničkom slikom koja može varirati od blagih abdominalnih bolova do septičkog šoka sa multiorganskom insuficijencijom. Prikazan je slučaj emfizematoznog pijelonefritisa kod višegodišnjeg dijabetičara, što je prvi registrovan slučaj ovog oboljenja na našoj klinici u periodu dužem od deset godina. Prikaz bolesnika. Muškarac star 78 godina, sa višegodišnjim, loše regulisanim dijabetesom, hospitalizovan je na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, sa tegobama u vidu slabosti, malaksalosti, bolova u stomaku i smanjene količine mokraće. Nakon fizikalnog pregleda, laboratorijskih analiza, ehosonografskog pregleda i kompjuterizovane tomografije abdomena postavljena je dijagnoza emfizematoznog pijelonefritisa klase IV po klasifikaciji Huanga i Tsenga. Kod prikazanog bolesnika verifikovano je postojanje pet faktora loše prognoze (sistolni krvni pritisak ispod 90 mmHg, poremećaj svesti, trombocitopenija, povišen nivo serumskog kreatinina, bilateralna bolest). Primenjena konzervativna terapija i perkutana drenaža nisu rezultirale povoljnim ishodom i došlo je do daljeg pogoršanja stanja bolesnika. Bolesnik je preminuo osmog dana hospitalizacije usled razvoja septičkog šoka i multiorganske insuficijencije koja je bila refrakterna na sve primenjene mere. Zaključak. Emfizematozni pijelonefritis predstavlja tešku, potencijalno fatalnu nekrotizujuću inflamaciju bubrega i okolnog tkiva. Terapija i prognoza ove bolesti zavise od kliničkog statusa, prisutnih faktora rizika i radiološke klasifikacije bolesti.

Ključne reči

pijelonefritis; emfizem; dijabetes melitus, insulin zavisni; drenaža; lečenje, ishod

Reference

Evanoff, G.V., Thompson, C.S., Foley, R., Weinman, E.J. (1987) Spectrum of gas within the kidney: Emphysematous pyelonephritis and emphysematous pyelitis. Am J Med, 83(1): 149-54
Falagas, M.E., Alexiou, V.G., Giannopoulou, K.P., Siempos, I.I. (2007) Risk factors for mortality in patients with emphysematous pyelonephritis: A meta-analysis. J Urol, 178(3 Pt 1): 880−5; quiz 1129
Huang, J., Tseng, C. (2000) Emphysematous Pyelonephritis. Archives of Internal Medicine, 160(6): 797
Hudson, M.A., Weyman, P.J., van der Vliet, A.H., Catalona, W.J. (1986) Emphysematous Pyelonephritis: Successful Management by Percutaneous Drainage. Journal of Urology, 136(4): 884-886
Kalathia, J., Chipde, S., Agrawal, S., Agrawal, R. (2015) Nephron-sparing surgery in case of emphysematous pyelonephritis. Urology Annals, 7(4): 504
Kangjam, S.S., Irom, K.S., Khumallambam, I.S., Sinam, R.S. (2015) Role of conservative management in emphysematous pyelonephritis: A retrospective study. J Clin Diagn Res, 9(11): PC09−11
Kapoor, R., Muruganandham, K., Gulia, A.K., Singla, M., Agrawal, S., Mandhani, A., Ansari, M.S., Srivastava, A. (2010) Predictive factors for mortality and need for nephrectomy in patients with emphysematous pyelonephritis. BJU international, 105(7): 986-9
Kelly, H. A. (1898) Pneumaturia. Journal of the American Medical Association, XXXI(8): 375
Khaira, A., Gupta, A., Rana, D.S., Gupta, A., Bhalla, A., Khullar, D. (2009) Retrospective analysis of clinical profile prognostic factors and outcomes of 19 patients of emphysematous pyelonephritis. International Urology and Nephrology, 41(4): 959-966
Michaeli, J., Mogle, P., Perlberg, S., Heiman, S., Caine, M. (1984) Emphysematous Pyelonephritis. Journal of Urology, 131(2): 203-208
Schultz, E.H., Klorfein, E.H. (1962) Emphysematous Pyelonephritis. Journal of Urology, 87(6): 762-766
Shokeir, A.A., El-Azab, M., Mohsen, T., El-Diasty, T. (1997) Emphysematous pyelonephritis: a 15-year experience with 20 cases. Urology, 49(3): 343-6
Somani, B.K., Nabi, G., Thorpe, P., Hussey, J., Cook, J., n`Dow James (2008) Is Percutaneous Drainage the New Gold Standard in the Management of Emphysematous Pyelonephritis? Evidence From a Systematic Review. Journal of Urology, 179(5): 1844-1849
Tang, H.J., Li, C.M., Yen, M.Y., Chen, Y.S., Wann, S.R., Lin, H.H., i dr. (2001) Clinical characteristics of emphysematous pyelonephritis. J Microbiol Immunol Infect, 34(2): 125-30
Wan, Y.L., Lee, T.Y., Bullard, M.J., Tsai, C.C. (1996) Acute gas-producing bacterial renal infection: correlation between imaging findings and clinical outcome. Radiology, 198(2): 433-438