Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Acta Facultatis Medicae Naissensis
2019, vol. 36, br. 3, str. 229-234
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/11/2019
doi: 10.5937/afmnai1903230S
Creative Commons License 4.0
Značaj praćenja koncentracija suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu grada Niša
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet + Institut za javno zdravlje Niš, Niš

e-adresa: ljstosic@live.com

Sažetak

Cilj ovog rada bio je da prikaže rezultate praćenja koncentracije PM10 čestica i teških metala u frakciji PM10 u gradu Nišu i da utvrdi potencijalne sezonske varijacije koncentracija u istom periodu. Cilj je, takođe, bio da se ukaže na značaj praćenja ovih zagađujućih materija u vazduhu kroz prikaz rezultata epidemioloških studija koje su pratile uticaj različitih koncentracija PM10 na zdravlje izloženog stanovništva. Praćenje koncentracija izvršeno je na jednom mernom mestu u gradu, jednom nedeljno, tokom petogodišnjeg perioda. Utvrđeno je da su prosečne godišnje vrednosti PM10 čestica bile više od dozvoljenih. Dnevne koncentracije PM10 su u više od 50% merenja, u sezoni loženja, premašivale graničnu vrenost. Rezultati epidemioloških studija pokazuju da suspendovane čestice značajno utiču na zdravlje izloženih, a posebno dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Najčešće zdravstvene posledice su inflamatorne reakcije respiratornog sistema, smanjenje plućne funkcije, oštećenja kardiovaskularnog sistema, promene u imunološkom odgovoru, što dovodi do češće posete hitnoj službi, kao i češće hospitalizacije. Veoma je važno nastaviti dalje praćenje koncentracija ovih zagađujućih materija, povećati broj mernih mesta i dinamiku uzorkovanja, u skladu sa materijalnim mogućnostima, i uraditi procenu uticaja na zdravlje izloženog stanovništva. Procena štetnog uticaja na zdravlje izloženog stanovništva takođe je važna s obzirom na to da do sada u Nišu nisu urađena takva istraživanja.

Ključne reči

ambijentalni vazduh; suspendovane čestice PM10; zdravstvene posledice

Reference

Anderson, J.O., Thundiyil, J.G. (2012) Clearing the air: A review of the effects of particulate matter air pollution on human health. J Med Toxicol, 8: 166-175
Baldacci, S., Maio, S., Cerrai, S., Sarno, G., Baïz, N., Simoni, M., Annesi-Maesano, I., Viegi, G. (2015) Allergy and asthma: Effects of the exposure to particulate matter and biological allergens. Respiratory Medicine, 109(9): 1089-1104
Chang, J.H., Hsu, S., Bai, K., Huang, S., Hsu, C. Association of time-serial changes in ambient particulate matters (PMs) with respiratory emergency cases in Taipei's Wenshan District. PLoS One, 12(7): e0181106-e0181106
Chimonas, M.R.A., Gessner, B.D. (2007) Airborne particulate matter from primarily geologic, non-industrial sources at levels below (National Ambient Air Quality Standards is associated with outpatient visits for asthma and quick-relief medication prescriptions among children less than 20. Environmental Research, 103(3): 397-404
D'amato, G., Cecchi, L., D'amato, M., Liccardi, G. (2010) Urban air pollution and climate change as environmental risk factors of respiratory allergy: An update. J Investig Allergol Clin Immunol, 20: 95-102
Eun, J.J., Woo, S.L., Hyun, Y.J., et al. (2017) Effects of particulate matter on respiratory disease and the impact of meteorological factors in Busan, Korea. Respiratory Medicine, 124: 79-87
Meszaros, D., Markos, J., Fitzgerald, D., Walters, E., Wood-Baker, R. (2015) An observational study of PM10 and hospital admissions for acute exacerbations of chronic respiratory disease in Tasmania, Australia 1992-2002. BMJ Open Respir Res, 2: e000063
Polichetti, G., Cocco, S., Spinali, A., Trimarco, V., Nunziata, A. (2009) Effects of particulate matter (PM10, PM2.5 and PM1) on the cardiovascular system. Toxicology, 261(1-2): 1-8
Pope, C.A., Bates, D.V., Raizenne, M.E. (1995) Health effects of particulate air pollution: Time for reassessment?. Environmental Health Perspectives, 103(5): 472-480
Pražnikar, Z.J., Pražnikar, J.J. (2012) The effects of particulate matter air pollution on respiratory health and on the cardiovascular system. Slovenian Journal of Public Health, 51(3): 190-199
Romieu, I., Meneses, F., Ruiz, S., Sienra, J.J., Huerta, J., White, M.C., Etzel, R.A. (1996) Effects of air pollution on the respiratory health of asthmatic children living in Mexico City. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 154(2): 300-307
Wellenius, G.A., Schwartz, J., Mittleman, M.A. (2005) Air Pollution and Hospital Admissions for Ischemic and Hemorrhagic Stroke Among Medicare Beneficiaries. Stroke, 36(12): 2549-2553
Xu, Q., Li, X., Wang, S., Wang, C., Huang, F., Gao, Q., Wu, L., Tao, L., Guo, J., Wang, W., Guo, X. (2016) Fine Particulate Air Pollution and Hospital Emergency Room Visits for Respiratory Disease in Urban Areas in Beijing, China, in 2013. PLoS One, 11(4): e0153099-e0153099