Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2015, vol. 44, br. 3, str. 23-28
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ZZ1503023D
Značaj laseroterapije u fizikalnoj terapiji starih osoba
aVojnomedicinski centar Karaburma, Beograd
bSavez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Srbije, Republički odbor, Beograd
c'Kinetico' centar za edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

e-adresa: dragojlovic.radica@gmail.com

Sažetak

Proces starenja podrazumeva postepeno popuštanje fizioloških funkcija organizma. Najčešće teškoće koje stare osobe imaju su oslabljena periferna i centralna cirkulacija, respiratorna oboljenja, trajno smanjenje funkcija kardiovaskularnog sistema, degenerativne bolesti lokomotornog sistema, teškoće u kretanju, nedostatak koordinacije, insuficijencija urogenitalnog sistema, hronični bol, depresivna stanja, demencija. Laseroterapija je relativno nova fizikalna procedura. U fizikalnoj medicini se koriste laseri male snage koji ostvaruju analgetski, antiinflamatorni, antiedematozni i biostimulativni efekat, tako da su brojna stanja i bolesti starih osoba indikacije za primenu lasero terapije. Diskusija: Kod degenerativnih reumatskih oboljenja laseroterapijom se smanjuje bolnost, povećava pokretljivost zglobova što poboljšava pokretljivost starih osoba, smanjuje rizik od pada i poboljšava kvalitet života starih osoba. Kod zapaljenskih reumatskih bolesti dejstvom laserskih zraka smanjuje se inflamacija zglobova, otok, kao i bolnost, čime se bolest drži pod kontrolom, a smanjuje se i broj lekova koje stare osobe uzimaju svakodnevno. Dijabetična polineuropatija je praćena izraženim bolovima u nogama, poremećajima senzibiliteta, otežanim kretanjem, što sve zajedno može dovesti do pada i značajno utiče na kvalitet života. Laseroterapija ispoljava analgetski i biostimulativan efekat kod dijabetične polineuropatije. Lasero akupunktura je važna kod tretmana nakon cerebrovaskularnog insulta, može se koristiti kao pomoćno sredstvo u lečenju bolesti kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, bolesti endokrinog sistema. Zaključak: Laseroterapija se lako primenjuje, tretman je bezbolan i relativno kratko traje. Indikacije za lasero terapiju kod starih osoba su brojne. Problem predstavlja nedostupnost procedure zbog visoke cene aparature za lase roterapiju.

Ključne reči

stare osobe; lasero terapija; lasero akupunktura; reumatska oboljenja; dijabetična polineuropatija

Reference

Bjordal, J.M., Couppé, C., Chow, R.T., Tunér, J., Ljunggren, E.A. (2003) A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders. Australian Journal of Physiotherapy, 49(2): 107-116
Davidovic, M., Erceg, P., Trailov, D., Djurica, S., Milosevic, D., Stevic, R. (2003) The Privilege to Be Old. Gerontology, 49(5): 335-339
Davidović, M., Milošević, P.D., Đurica, S. (2003) Gerijatrijska praksa. u: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta i Gradski Zavod za gerontologiju, Beograd, 1-8
Davidović, M., Kosanović, M., Barjaktarović, N., Trailov, D. (1998) Starost i starenje. u: Davidović M. [ur.] Gerijatrija, Beograd: Medicinski fakultet, 3-22
Drča, J. (2010) Social protection of the old: European tendencies. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, str. 229-238
Jevtić, R.M. (1999) Fizikalna medicina i rehabilitacija. Kragujevac: Medicinski fakultet, 449-455
Jevtić, R.M. (1999) Fizikalna medicina i rehabilitacija. Kragujevac: Medicinski fakultet, 133-138
Kostić, S., Hrković, M., Radović, D., Bulatović, D., Ilićstojanović, O., Lazović, M. (2012) Efekat niskoenergetske terapije laserom na kliničke pokazatelje koksartroze. u: Zbornik radova/ 12. Kongres fizijatara Srbije 2012. godine, Vrnjačka Banja, Beograd: Udruženje fizijatara Srbije, 210-213
Lazović, M. (1998) Laser therapy in the treatment of patients with enthesitis. u: 5th RAA Congress of Rheumatology 3rd Aplar Symposium on the therapy of rheumatic diseases, Philippines
Lazović, M. (1997) Laseroterapija. ECPD
Lazović, M. (1999) Laseroterapija u fizikalnoj medicini. Acta facultatis medicae Naissensis, 16(4); 190-193
Stanković, A., Lazović, M., Ristić, K.T. Efekti lasera male snage u lečenju bolesnika sa dijabetesnom neuropatijom. u: Zbornik radova/ 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja: Udruženje fizijatara Srbije i Crne gore