Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2019, vol. 65, br. 3, str. 13-19
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/ekonomika1903013C

Creative Commons License 4.0
Analiza uslova poslovanja u zemljama Zapadnog Balkana
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bTechnical College of applied studies, Kragujevac
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresa: slobodan.cvetanovic@eknfak.ni.ac.rs, vnedic@kg.ac.rs, lenaa.despotovic@gmail.com

Sažetak

U radu su sagledavani uslovi poslovanja zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Makedonija, Srbija, Crna Gora) i Hrvatske kao članice Evropske unije u periodu 2006-2018. na osnovu tri pokazatelja Lakoće poslovanja (Doing Business): a) ranga zemalja, b) promene ranga i c) procene udaljenosti pojedinih privreda od najboljih pokazatelja, tj. mere rastojanja od granice (Distance to frontier measure). Dobijeni rezultati su pokazali da su zemlje Zapadnog Balkana u posmatranom periodu u celini, značajno ali još uvek nedovoljno, napredovale u pogledu stvaranja povoljnih uslova za poslovanje preduzeća. Upoređivanjem prethodno pomenuta tri pokazatelja za zemlje Zapadnog Balkana i Hrvatske, došlo se do zaključka da članstvo u EU ne znači automatski postojanje povoljnijih uslova poslovanja od onih koji postoje u zemljama koje nisu članice ove regionalne ekonomske integracije.

Ključne reči

lakoća poslovanja; zemlje Zapadnog Balkana; Hrvatska; rang; promena ranga

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Cavusgil, S. T., Ghauri, P. N., & Akcal, A. A. (2012). Doing business in emerging markets. Sage
Data from the Doing Business Project. (n.d.). Retrieved July 9, 2018, from http://www.doingbusiness.org/data. World Bank Group
Despotović, D., Cvetanović, S., & Nedić, V. (2014). Innovativeness and competitiveness of the Western Balkan countries and selected EU member states. Industrija, 42(1), 27-45
Doing Business -Measuring Business Regulations -World Bank Group. (n.d.). Retrieved July 9, 2018, from http://www.doingbusiness.org/. World Bank
Doing Business (2017). Distance to Frontier and Ease of Doing Business Ranking. A World Bank Group Flagship Report
Economy Profle of Croatia 2018. (n.d.). Retrieved July 9, 2018, from http://www. doingbusiness.org/data. Data from the Doing Business Project. World Bank Group
GEM 2017 / 2018 Global Report. (n.d.). Retrieved July 9, 2018, from https://www. gemconsortium.org/. Global Entrepreneurship Monitor
Lakoća poslovanja 2018. Bosna i Hercegovina (2017), Sarajevo: Federalni zavod za programiranje razvoja
Pokrajac, S. (2010). Preduzetništvo: izazovi i putevi "kreativne destrukcije" privrede Srbije, Mašinski fakultet, Beograd
Prokopović, B. B., Jelić, M. A., & Veličković, G. (2017). Implication of better economic conditions. Ekonomika, 63(3), 25-34
Radukić, S., & Stanković, J. (2015). Evaluation of local business environment in the Republic of Serbia. Procedia Economics and Finance, 19, 353-363