Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2016, vol. 13, br. 4, str. 335-350
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.22190/fueo1604335C


Socijalna dimenzija održive konkurentnosti Srbije i selektovanih zemalja Evrope
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
cSchool of Applied Engineering Studies, Kragujevac

e-adresa: slobodan.cvetanovic@eknfak.ni.ac.rs

Sažetak

Centralna ideja održive konkurentnosti predstavlja traganje za modelom razvoja koji bi uravnotežio ekonomski prosperitet, socijalnu održivost i upravljanje životnom sredinom. Rad je posvećen analizi socijalnog aspekta održive konkurentnosti sa ciljem da se sagleda relativna pozicija Republike Srbije u odnosu na selekovane najkonkurentnije i najmanje konkurentne zemlje Evrope u 2014. godini. Pošlo se od potrebe da se na neophodnost unapređenja održive konkurentnosti zemalja ne sme prilaziti na način koji ekonomsku, socijalnu i ekološku dimenziju konkurentnosti tretira kao oblasti u konfliktu. Na osnovu podataka Svetskog ekonomskog foruma prezentovana je kvantitativna, kvalitativna i grafička analiza socijalne dimenzije održive konkurentnosti Srbije u odnosu na šest najkonkurentnijih i šest najmanje konkurentnih zemlja Evrope u 2014. godini na osnovu vrednosti Indeksa socijalno održive konkurentnosti (Social sustainability–adjusted GCI). Korišćenjem proste korelacione analize istražena je međuzavisnost globalnog indeksa konkurentnosti i stuba socijalne odrzivosti (Social sustainability pillar) na primeru selektovanih zemalja Evrope u 2014. godini.

Ključne reči

održivi razvoj; održiva konkurentnost; socijalna dimenzija održive konkurentnosti