Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2018, vol. 28, br. 28, str. 85-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint28-19622

Creative Commons License 4.0
Ispitivanja električnih i magnetskih polja u životnoj sredini u okolini transformatorske stanice 400/110 kV
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: maja.grbic@ieent.org

Projekat

Inteligentne energetske mreže (MPNTR - 42009)

Sažetak

Rad se bavi aktuelnom problematikom izloženosti ljudi električnim i magnetskim poljima. Na primeru transformatorske stanice 400/110 kV dat je detaljan prikaz ispitivanja električnih i magnetskih polja industrijske učestanosti. Dobijeni rezultati su analizirani i upoređeni sa referentnim graničnim nivoima propisanim nacionalnom regulativom iz oblasti zaštite stanovništva od nejonizujućeg zračenja.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104 od 16.12.2009
*** (2014) SRPS EN 61786-1 - merenje jednosmernih magnetskih, naizmeničnih magnetskih i naizmeničnih električnih polja u opsegu od 1Hz do 100kHz u pogledu izloženosti ljudi - deo 1 - zahtevi za merne instrumente
*** (2014) IEC 61786-2: Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - part 2: Basic standard for measurements
*** (2011) SRPS EN 62110 - nivoi električnih i magnetskih polja koja stvaraju sistemi za napajanje naizmeničnom strujom -Postupci merenja u pogledu opšte izloženosti
*** (2010) SRPS EN 50413 - osnovni standard za procedure merenja i izračunavanja izlaganja ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima(od0Hz do300GHz)
*** (2015) Izveštaj Elektrotehničkog instituta 'Nikola Tesla' br. 315425-L - Ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja niskih frekvencija u okolini TS 400/110kV Beograd 20
*** (2009) Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104 od 16.12.2009
*** (2011) TU DV 04 - dozvoljene struje faznih provodnika na dalekovodima JP EMS. Beograd: JP Elektromreža Srbije, 29.04.2011
*** (2009) Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36 od 15.05.2009