Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2019, vol. 29, br. 29, str. 25-36
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 24/01/2020
doi: 10.5937/zeint29-24285
Creative Commons License 4.0
Ispitivanja visokofrekventnog elektromagnetskog polja u životnoj sredini u okolini baznih stanica mobilne telefonije i radio i televizijskih predajnika
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bInstitut za javno zdravstvo, Centar za zaštitu od zračenja, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-adresa: maja.grbic@ieent.org

Projekat

Inteligentne energetske mreže (MPNTR - 42009)

Sažetak

Rad se bavi aktuelnom problematikom izloženosti ljudi visokofrekventnom elektromagnetskom polju u životnoj sredini. U radu su prikazani rezultati ispitivanja koja su sprovedena u zonama povećane osetljivosti koje se nalaze u blizini baznih stanica mobilne telefonije i radio i televizijskih predajnika. Dobijeni rezultati su analizirani i upoređeni sa referentnim graničnim nivoima propisanim nacionalnom regulativom iz oblasti zaštite stanovništva od nejonizujućeg zračenja.

Ključne reči

elektromagnetsko polje; nejonizujuće zračenje; jačina električnog polja; zona povećane osetljivosti; bazna stanica mobilne telefonije; radio predajnik; TV predajnik

Reference

*** (2009) Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/09 od 15.05
*** (2009) Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/09 od 16.12
*** (2009) Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/09 od 16.12
*** (2017) Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2017. do 2018. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 2/2017 od 13. 01
*** (2010) SRPS EN 50413 - osnovni standard za procedure merenja i izračunavanja izlaganja ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima(od 0Hz do 300GHz). izmena SRPS EN 50413:2010/A1:2014
*** (2010) SRPS EN 50492 - osnovni standard za merenje jačine elektromagnetskog polja na licu mesta u odnosu na izlaganje ljudi u blizini baznih stanica. izmena SRPS EN 50492:2010/A1:2014
*** (2009) SRPS EN 61566 - merenje izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima -jačina polja u opsegu frekvencija od 100 kHz do 1 GHz
*** (2018) Izveštaj Elektrotehničkog instituta 'Nikola Teslaˮ br. 318412-L - sistematska ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja visokih učestanosti u životnoj sredini - radio bazne stanice mobilne i fiksne bežične telefonije. naručilac: Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
*** (2018) Izveštaj Elektrotehničkog instituta 'Nikola Teslaˮ br. 318600-L - sistematska ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja visokih učestanosti u životnoj sredini - telekomunikacioni predajnici radiorelejnih sistema. naručilac: Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije