Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17
članak: 10 od 25  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
2017, vol. 34, br. 10-12, str. 1-12
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
doi:10.5937/Ptp1712001M


Založno pravo u rimskom pravu
aPravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
bPravni fakultet, Univerzitet Slobomir P., Republika Srpska

e-adresa: sanja.m03@gmail.com, danijelamnikolic@gmail.com

Sažetak

Pravni instituti starog Rima, naročito oni iz stvarnog i obligacionog prava, mnogo su uticali na rešenja koja se i danas koriste. Do današnjih dana sačuvani su pojedini instituti rimskog prava kao što su: zaštita svojine, podele stvari, državina, službenosti i klasifikacije ugovora. U rimskom pravu u grupu stvarnih prava na tuđim stvarima (iura in re aliena), između ostalih, ubrajala su se i založna prava. Založno pravo je pravo obezbeđenja. Rimljani su u založna prava ubrajali fiduciju, pignus i hipoteku.

Ključne reči

Reference

Babić, I. (2008) Osnovi imovinskog prava: uvod u građansko pravo i stvarno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Gaj (1982) Institucije. Beograd: Nolit, Stanojević O. (prev.)
Ignjatović, M. (2010) Rimsko pravo: priručnik za pripremu ispita. Banja Luka: Panevropski univerzitet Aperon
Maksimović, S., Despotović, D. (2016) Ugovor o delu u Rimskom pravu. Pravo - teorija i praksa, vol. 33, br. 7-9, str. 32-43
Malenica, A. (2003) Rimsko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Romac, A. (1975) Riječnik rimskog prava. Zagreb: Informator
Romac, A. (1981) Rimsko pravo. Zagreb: Pravni fakultet
Sič, M. (2002) Praktikum iz rimskog prava: život i pravo u rimskoj imperiji. Novi Sad: Pravni fakultet
Službeni glasnik (2003) Justinijanova digesta. Beograd, knj. 1. Deo, Preveo: Antun Malenica
Stanojević, O. (1986) Rimsko pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Stanojević, O. (1998) Rimsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Stanojević, O. (2003) Rimsko pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu