Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2019, vol. 147, br. 11-12, str. 762-764
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 16/01/2020
doi: 10.2298/SARH190918121C
Erozije na vertebralnim pršljenskim telima usled hronične rupture aneurizme abdominalne arterije
aKlinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica'
cKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd
dKlinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresa: saponjski.d@gmail.com

Sažetak

Uvod Izrazito retko se kod aneurizme abdominalne aorte može videti faza kada se ekstravazacija krvi iz rupturirane aneurizme zadržava u okolnom tkivu, što se naziva hroničnom (ograničenom) rupturom aneurizme abdominalne aorte. Cilj rada je bio da se skrene pažnja na ovo životno ugrožavajuće stanje, koje nije uvek lako otkriti. Prikaz bolesnika U Urgentni centar se javio 58 godina star muškarac zbog značajnog bola u stomaku. Ultrazvučno je verifikovana aneurizma infrarenalnog dela abdominalne aorte. Urađena je kompjuterizovana tomografija sa jodnim kontrastom. Otkrivena je kolekcija gasa između jetre i prednjeg trbušnog zida koja je praćena do rupturiranog inflamiranog divertikuluma transverzalnog dela kolona. Neposredno ispod ishodišta renalnih arterija uočilo se aneurizmatsko proširenje aorte koje se pružalo unapred. Pozadi levo, duž m. ilipsoasa, uočena je ruptura zida aorte sa organizovanim hematomom koji se pruža unutar mišića. Između hematoma i aneurizmatskog proširenja se vide erozije prednjeg i spoljašnjeg dela pršljenskih tela L2 i L3. Urađena je endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte i bolesnik se dobro oporavio. Zaključak Kompjuterizovana tomografska aortografija, inače neinvazivna metoda, pokazala se kao pouzdana i neophodna u slučaju otkrivanja hronične rupture aneurizme abdominalne aorte sa komplikacijom u vidu erozija kičmenih pršljenova.

Ključne reči

aneurizma abdominalne aorte; hronična ruptura; erozije pršljenskih tela

Reference

Baptista, C.A., Didio, L.J., Teofilovski-Parapid, G. (1990) Variation in length and termination of the ramus circumflexus of the human left coronary artery. Anat Anz., 171(4): 247-53
Greif, D.N., Ghasem, A., Butler, A., Rivera, S., Al, M.M., Conway, S.A. (2019) Multidisciplinary Management of Spinal Metastasis and Vertebral Instability: A Systematic Review. World Neurosurgery, 128: e944-e955
Hansen, N.J. (2016) Computed Tomographic Angiography of the Abdominal Aorta. Radiologic Clinics of North America, 54(1): 35-54
Kaneyuki, D., Mogi, K., Sakurai, M., Nomura, A., Sakata, T., Takahara, Y. (2018) An Eight-Year Natural History of Chronic Contained Rupture with Vertebral Erosion. Annals of Thoracic Surgery, 105(5): e227-e227
Kichloo, A., Khan, M., Zain, E.A., Vipparla, N.S., Wani, F. (2019) Post-Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair Abdominal Pain: A Learning Experience. Journal of Investigative Medicine High Impact Case Reports, 7: 232470961986557-232470961986557
Krissian, K., Carreira, J.M., Esclarin, J., Maynar, M. (2014) Semi-automatic segmentation and detection of aorta dissection wall in MDCT angiography. Medical Image Analysis, 18(1): 83-102
Lombardi, A.F., Cardoso, F., Fernandes, A. (2016) Extensive Erosion of Vertebral Bodies Due to a Chronic Contained Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm. Journal of Radiology Case Reports, 10(1): 27-34
Maeda, K., Ohki, T., Kanaoka, Y., Baba, T., Kaneko, K., Shukuzawa, K. (2017) Comparison between Open and Endovascular Repair for the Treatment of Juxtarenal Abdominal Aortic Aneurysms: A Single-Center Experience with Midterm Results. Annals of Vascular Surgery, 41: 96-104
Nguyen, T.T., Le, N.T., Doan, Q.H. (2019) Chronic contained abdominal aortic aneurysm rupture causing vertebral erosion. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 27(1): 33-35
Pasławski, M., Złomaniec, J., Gwizdak, J., Szafranek, J. (2004) Ruptured abdominal aortic aneurysm in computed tomography. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med, 59(2): 308-320
Posacioglu, H., Islamoglu, F., Apaydin, A.Z., Ozturk, N., Oguz, E. (2009) Rupture of a nonaneurysmal abdominal aorta due to spondylitis. Texas Hear Inst J, 36(1): 65-73
Rajab, T., Beyene, M., Yazdchi, F., Menard, M. (2018) Aortic Aneurysm Eroding into the Spine. Aorta (Stamford), 06(02): 068-069
Rosenthal, D., Clark, M.D., Stanton, P.E., Lamis, P.A. (1986) 'Chronic-contained' ruptured abdominal aortic aneurysm: Is it real?. J Cardiovasc Surg (Torino), 27(6): 723-727
Silvia, I.F., Dorota, S., Marián, Š., Daniel, F., Lucia, M., Roman, M. (2019) Chronic dissecting aneurysm of ascending aorta with a large intramural thrombus and isolated aortic defects. Cesk Patol, 55(2): 115-124
Tabayashi, A., Kamada, T., Abiko, A., Tanaka, R., Kin, H. (2019) Chronic contained rupture of abdominal aortic aneurism complicated with aortic occlusion: A case report. Surgical Case Reports, 5(1): 99-99
Walker, S.T., Pipinos, I.I., Johanning, J.M., Vargo, C.J. (2017) Contained Rupture of an Abdominal Aortic Aneurysm with Extensive Vertebral Body and Retroperitoneal Space Destruction. Journal of Computer Assisted Tomography, 41(5): 839-842