Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2014, vol. 12, br. 3, str. 315-325
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/07/2015
Gojaznost i fizička radna sposobnost Novosadskih studenata
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresa: romana.romanov@tims.edu.rs

Projekat

Secretariat for Science and Technological Development of the AP of Vojvodina (No. 114-451-3792/2012-02.).

Sažetak

Ciljevi aktuelnog istraživanja bili su da se utvrde indeks telesne mase (BMI), procenat telesnih masti, maksimalna potrošnja kiseonika i nivo nedeljnih habitualnih fičkih aktivnosti, i razlike u studentskoj populaciji za oba pola a u odnosu na informacije u vezi sa zdravljem, vežbanjem i ishranom. Uzorak ispitanika činilo je 160 novosadskih studenata (94 ispitanika i 66 ispitanica) starosti 22±1 godina. Ukupan uzorak ispitanika je stratifikovan u dva subuzorka, njih 95 bili su studenti fizičkog vaspitanja koji su u okviru studijskog programa bili informisani u vezi sa zdravljem, vežbanjem i ishranom, a drugi subuzorak činilo je 65 studenata drugih studijskih programa na kojima studenti nisu dobijali informacije koje se dovode u vezu sa zdravljem, vežbanjem i ishranom. Utvrđene su telesna visina i telesna težina, procenat telesnih masti, izračunat je indeks telesne mase, procenjivana maksimalna potrošnja kiseonika (direktnom metodom) i nivo (nedeljni) habitualnih fizičkih aktivnosti. Podaci su obrađeni postupcima deskriptivne statistike, centralni i disperzioni parametri i distribucuja frekvencija, i komparativne statistike, t-test za nezavisne uzorke, univarijantna analiza varijanse i Hi-kvadrat test za analizu značajnosti razlika između subuzoraka studenata u odnosu na studijski program i pol. Rezultati (celokupnog uzorka) ukazuju da gotovo 2/3 studenata nije fizički aktivno, a da studentkinje imaju značajno bolje pokazatelje telesne kompozicije od svojih kolega. Rezultati maksimalne potrošnje kiseonika (celokupnog uzorka) pokazuju da je statistički najviši prosek maksimalne potrošnje kiseonika dobijen u subuzorku studenata sa studijskog programa fizičkog vaspitanja (49,54 ml/kg/min), a najniži se identifikuje u grupi studentkinja drugih studijskih programa (36,92 ml/kg/min).

Ključne reči