Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2018, vol. 28, br. 28, str. 51-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 28/12/2018
doi: 10.5937/zeint28-19131i
Creative Commons License 4.0
Detekcija i lokalizacija mesta proboja statorskog namotaja hidrogeneratora
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet + Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: ilija.klasnic@ieent.org

Sažetak

U pogonu generatori su izloženi različitim električnim, termičkim, mehaničkim i hemijskim uticajima, ali i zagađenjima, koji skraćuju njihov radni vek. Svi ovi faktori deluju štetno naročito na karakteristike njihovih električnih izolacionih sistema. Takođe, treba imati u vidu da je delovanje ovih faktora interaktivno i simultano. Brza detekcija i sanacija kvara su od velikog značaja jer omogućavaju nastavak eksploatacije generatora i smanjuju finansijske gubitke usled neisporučene električne energije.

Ključne reči

izolacija; štap (polunavojak) statora; hidrogenerator; električni proboj

Reference

*** (2012) Procena stanja i preostalog radnog veka generatora proizvodnih jedinica EPS - studija. Beograd: Elektrotehnički institut Nikola Tesla
*** Lokalizacija mesta kvara na statorskom namotaju generatora G-4 i vn ispitivanje rezervnog štapa u HE Đerdap 2 - izveštaj br. 418095. Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Kerszenbaum, I. (1996) Inspection of Large Synchronous Machines. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Klempner, G., Kerszenbaum, I. (2008) Operation and Maintenance of Large Turbo-Generators. Piscataway, NJ: IEEE Press
Tavner, P., Ran, L., Penman, J., Sedding, H. (2008) Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines. The Institution of Engineering and Technology, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage SG1 2: Institution of Engineering and Technology (IET)