Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2015, br. 25, str. 41-51
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 05/01/2016
doi: 10.5937/zeint25-9151
Internet aplikacija sa prilagodljivim dizajnom za prikaz interpretacije rezultata gasnohromatografske analize transformatorskog ulja
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresa: vladimir.poluzanski@ieent.org

Sažetak

U radu je prikazana realizacija prototipa internet aplikacije sa prilagodljivim dizajnom za prikaz interpretacije rezultata gasnohromatografske analize transformatorskog ulja. Razvoj ove aplikacije zamišljen je kao jedna faza unutar evolutivnog modela životnog ciklusa internet aplikacije za prikaz podataka iz baze podataka elektroenergetske opreme. U radu je objašnjen ovakav način razvoja aplikacije, najznačajniji rizici koji su prepoznati pri razvoju i način na koji su tretirani. Za izradu prototipa korišćen je programski okvir otvorenog koda Bootstrap. Aplikacija je urađena u ASP.NET programskom okruženju. Sistem za upravljanje bazom podataka je MS SQL SERVER.

Ključne reči

gasnohromatografska analiza; transformator; prilagodljiv dizajn; internet aplikacija; bootstrap; dijagnostika; razvoj softvera; evolutivni model životnog ciklusa softvera

Reference

*** (2015) Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet - informacije o predmetu. http://www.etf.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=1805&Itemid=206&sifra=DS1ST, 13-Nov-2015
Miladinović, N. (2014) Ekspertski sistem za procenu pogonskog stanja transformatora analizom transformatorskog ulja. Beograd: Elektrotehnicki fakultet, Univerziteta u Beogradu, magistarski rad
Milosavljević, S., Polužanski, V., Miladinović, N., Delić, J., Lukić, J., Kovacević, D. (2012) Baza podatka kao alat za unapređenje dijagnostike stanja energetskih transformatora. u: VIII Savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka Banja
Milosavljević, S., Polužanski, V., Miladinović, N., Lazić, J., Lukić, J., Kovačevic, D. (2013) Značaj baze podataka u održavanju energetskih transforrnatora prema stanju. 31. Savetovanje JUKO CIGRE R A2 16, http://cigresrbija.rs
Otto, M. (2015) Bootstrap: The world's most popular mobile-first and responsive front-end framework. 13-Nov-2015, http://getbootstrap.com
Polužanski, V., Miladinović, N., Milošević, A., Lazić, J., Kovačević, U. (2014) Baza podataka za dijagnostiku stanja generatora u okviru dijagnostičkog centra. u: INFOTEH, Jahorina, Mart, ENS-1-14; http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi.html
Sommerville, I. (2001) Software engineering. Addison-Wesley, 6. ed
Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M., Regnell, B., Wesslen, A. (2000) Experimentation in Software Engineering. u: The Kluwer International Series in Software Engineering, Kluwer Academic Publishers
ZURB (2015) Foundation: The most advanced responsive front-end framework from ZURB. 13-Nov-2015, http://foundation.zurb.com