Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Medicinski časopis
2010, vol. 44, br. 1, str. 37-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljeno: 08/04/2011
Mogući prilazi anoreksiji nervozi - patnja za pojedinca, porodicu, društvo
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za psihijatriju
bKlinički centar Kragujevac, Klinika za urologiju, nefrologiju i dijalizu

e-adresa: draganaristic4@gmail.com

Sažetak

Anoreksija nervoza je poremećaj koji karakteriše duboko poremećen doživljaj sopstvenog tela i neprekidna težnja da se bude mršav čak i po cenu izgladnjivanja. Studije sprovedene u dužem periodu ukazuju na to da se učestalost anoreksije nervoze povećala od pedesetih godina prošlog veka, najviše kod žena uzrasta od 15. do 24. godine. Pacijenti sa anoreksijom nervozom imaju četiri puta veći rizik od umiranja u poređenju sa zdravom populacijom istog uzrasta i pola. Anoreksija oštećuje emocionalni, telesni i socijalni razvoj. Tretman pacijenta sa anoreksijom nervozom bazira se na tri ključna elementa: ponovno uspostavljanje odgovarajuće telesne težine, tretman mentalnih poremećaja udruženih sa anoreksijom i redukcija ili eliminacija misli i ponašanja koje vode u poremećaje ishrane. Bolja saradnja s porodicom i aktivno uključivanje članova porodice u tretman, bitni su uslovi za bolji ishod lečenja anoreksije nervoze. U budućim istraživanja trebalo bi još veću pažnju posvetiti smanjenju efekata stigmatizacije osoba s problemima u težini.

Ključne reči

Reference

*** (1992) ICD-10 klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Abraham, S. (2008) treatment and outcome of anorexia nervosa and anorexia nervosa like disorder. u: Abraham Suzanne [ur.] Eating disorders-the facts, Oxford univerisiy Press
American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Washington, DC, 4th ed
Andreasen, N.C., Black, D.W. (2001) Eating disorders. u: Andreasen N.C., Black D.W. [ur.] Introductory textbook of psychiatry, Washington - London: American Psychiatric Publishing, 515-39, http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=gao&docid=f:d02149t.pdf
Hoek, H.W., Bartelds, A.I., Bosveld, J.J., Graaf, Y., Limpens, V.E., Maiwald, M., Spaaij, C.J. (1995) Impact of urbanization on detection rates of eating disorders. American journal of psychiatry, 152(9): 1272-8
Ignjatović, R.D. (2006) Istraživanja u porodičnoj terapiji. Beograd: iMZ, seminarski rad
Johnson, C.A. (2001) Self esteem comes in all sizes: How to be happy and healthy at your natural weight. Carlsbad, CA: Gurze books
Johnson, C.A. (2002) Obesity, weight management, and self-esteem. u: Wadden T.A., Stunkard A.J. [ur.] Handbook of obesity treatment, The Guilford press, str. 480-92
Lock, J., agras W.S., Bryson, S., Kraemer, H.A. (2005) Comparison of short- and long-term family therapy for adolescent anorexia Nervosa. Journal of the American academy of Child & adolescent Psychiatry, July, 44pp, 632-9
Minuchina, S., Rosman, B.L., Baker, L. (1978) Psychosomatic families. Cambridge: Harvard university press
Nielsen, S. (2001) Epidemiology and mortality of eating disorders. Psychiatric clinics of North America, 24(2): 201-14, vii-viii
Nielsen, S., Bara-Carril, N. (2005) Porodica, teret nege i društvene posledice. u: Teasure J., Schmidt U., van Furth E. [ur.] Poremećaji ishrane, Beograd: Medicinska knjiga
Ratnasuriya, R.H., Eisler, I., Szmukler, G.I., Russell, G.F. (1991) Anorexia nervosa: Outcome and prognostic factors after 20 years. Br J Psychiatry, 158: 495-502
Turnbull, S., Ward, A., Treasure, J., Jick, H., Derby, L. (1996) The demand for eating disorder care. An epidemiological study using the general practice research database. British journal of psychiatry, 169(6): 705-12
Vidić, D., Marić, K. (2003) Poremećaji ishrane. Beograd: 'Žarko Albulj'