Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2017, br. 37, str. 241-253
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/10/2018
Creative Commons License 4.0
Uloga elektronske maloprodaje u razvoju novih maloprodajnih kanala marketinga
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: sonjalekovic@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Maloprodaja se u savremenim uslovima ubrzano menja. Evolucija maloprodajnih kanala marketinga pojavom interneta ide od orijentisanosti ka proizvodu i postojećim oblicima konkurencije, koji su bili na lokalnom nivou, ka pojavi novih učesnika koji se javljaju samo u elektronskom okruženju. Nova među kanalna konkurencija, primena elektronskog kanala marketinga kao dodatnog u tradicionalnom maloprodajnom poslovanju, širenje orijentisanosti ka potrošačima kroz različite kanale marketinga, objedinjuje kupovno iskustvo potrošača koji migrira kroz kanale u procesu odlučivanja o kupovini (omni kanalni marketing). Razvijenost elektronske maloprodaje umnogome zavisi od spremnosti potencijalnih potrošača da kupuju na internetu i infrastrukture elektronske maloprodaje koja mora da bude konzistentna i da na taj način doprinese razvoju elektronske maloprodaje. Uticaj elektronske maloprodaje na rast prometa u maloprodaji u SAD iz godine u godinu pokazuje rast. U elektronskoj maloprodaji kao obliku maloprodaje bez fiksne lokacije javljaju se različiti učesnici koji prodaju proizvode direktno potrošačima. Elektronska maloprodaja predstavlja neophodan uslov poslovanja maloprodavaca. Predmet brojnih istraživanja je i uloga maloprodajnog objekta u eri elektronske maloprodaje.

Ključne reči