Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2015, br. 33, str. 361-371
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/10/2018
Creative Commons License 4.0
Multikanalne strategije u uslovima internacionalizacije maloprodavaca
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: koncarj@ef.uns.ac.rs, sonjalekovic@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Intenzivni procesi globalizacije tržišta dovode do globalne ekspanzije maloprodavaca koji izgrađuju svoju novu konkurentsku prednost na tržištu. Na promene konkurentskih odnosa u uslovima globalizacije tržišta utiče internacionalizacija poslovanja maloprodavaca. Internacionalizacija postaje inovativna strategija razvoja savremene maloprodaje na novim tržištima. Globalizacija tržišta stvara umrežene i dugoročne odnose između većeg broja učesnika u integrisanim lancima snabdevanja. Vertikalno i horizontalno integrisani lanci snabdevanja kreiraju sve intenzivniju konkurenciju između članova u kanalima marketinga. Stvaraju se novi konkurenti, s potpuno novim strategijama tržišnog pozicioniranja i diferenciranja u odnosu na konkurenciju. Internacionalizacija maloprodavaca postaje inovativna strategija otvaranjem velikih mnogofilijalnih maloprodajnih preduzeća izvan nacionalnog tržišta, kao i integracijama kroz zajednička ulaganja s maloprodavcima na globalnom tržištu. Strategije internacionalnog nastupa maloprodavaca na nova globalna tržišta obuhvataju i primenu modernih multikanalnih strategija segmentiranja, diferenciranja i pozicioniranja u procesima daljeg rasta i razvoja tržišta i trgovine. Internacionalizacija maloprodaje menja potpuno strukturu tržišta i trgovine i postaje vodeći akter u kanalima marketinga, kao posledica globalizacije svetske privrede. Efekti internacionalizacije maloprodavaca su višestruki, pri čemu je njihov poseban značaj u rastu konkurencije i stvaranju novih pozicija na globalnom tržištu. U toku je proces izgradnje integralne i globalne trgovine, koja je po svojoj prirodi diversifikovana i postaje lider u razvoju modernog menadžmenta.

Ključne reči

globalizacija; internacionalizacija maloprodavaca; kanali marketinga; multikanalne strategije