Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2014, br. 32, str. 141-152
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 05/10/2018
Creative Commons License 4.0
Promena u kanalima marketinga u funkciji razvoja i konkurentnosti maloprodajnih alijansi
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: jkoncar@ef.uns.ac.rs, sonjalekovic@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Ključne strukturne promene u kanalima marketinga daju posebnu ulogu maloprodaji. Maloprodaja postaje nezamenljiva i vodeća karika koja obavlja sve veći broj funkcija marketinga. Integralna i globalna trgovina u kanalima marketinga postaje lider u razvoju modernog maloprodajnog menadžmenta. Integralne i intenzivne promene u sferi finalne potrošnje afirmišu nove tipove konkurencije na tržištu maloprodaje. Na aktuelnosti sve veći značaj dobijaju integracioni procesi putem horizontalnih i vertikalnih oblika kooperacije koji obezbeđuju nove konkurentske pozicije maloprodavaca. Novi konkurenti sa novim strategijama tržišnog pozicioniranja utiču na intenzivan razvoj maloprodajnih alijansi koje ostvaruju liderske pozicije na globalnom tržištu. Maloprodajne alijanse preuzimaju ključnu ulogu u makrosistemu marketinga u funkcionisanju jedinstvenog globalnog tržišta gde poseban značaj dobija moderna informaciona tehnologija. Moderni trgovinski menadžment doprinosi razvoju maloprodajnih alijansi i sve većoj njihovoj ulozi u brojnim oblicima konkurencije u kanalima marketinga. Konkurencija postaje sve agresivnija i razvija se u pravcu koncentracije i integracije što utiče na intenzifikaciju evolucije maloprodavaca u kanalima marketinga. Integrisani lanci maloprodavaca uspešno razvijaju menadžment i menjaju odnose u kanalima marketinga što čini osnovno obeležje funkcionisanja konkurentnosti u uslovima sve intenzivnije globalizacije.

Ključne reči

globalizacija; kanali marketinga; maloprodajne alijanse; konkurentnoct; koncentracija