Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
Journal on Processing and Energy in Agriculture
2017, vol. 21, br. 4, str. 204-206
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/JPEA1704204F


Nutritivna vrednost fleks proizvoda sa suncokretom
aInstitut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

e-adresa: jelena.filipovic@fins.uns.ac.rs

Projekat

Novi proizvodi cerealija i pseudocerealija iz organske proizvodnje (MPNTR - 46005)
Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim poremećajima (MPNTR - 31029)

Sažetak

Fleks proizvod je najčešći oblik žitarica za doručak. Potrošnja hrane se uglavnom određuje potrošnjom energije u funkciji bazalnog metabolizma i nivoa fizičke aktivnosti. Bazalni metabolizam, a samim tim i proteini, variraju u zavisnosti od satrosti, pola i telesne mase. Fizička aktivnost varira u zavisnosti od načina života i stanja organizma. Kada je u pitanju hrana koja se konzumira u cilju zadovoljenja energetskih potreba, potreba u proteinima ili bilo kojih drugih nutritivnih sastojaka, takođe treba zadovoljiti odnos proteina ili drugih nutritienata sa energetskim potrebama. Među, sastojcima koji mogu biti uključeni u formulaciju fleks proizvoda mogu se uvrstiti i konzumni suncokret, što može značajno poboljšati nutritivna svojstva fleksa proizvoda. U ovom radu je ispitan uticaj dodatka konzumnog suncokreta (3, 6 i 9 g/uzorku) na sastav esencijalnih aminokiselina i kvalitet proteina fleks proizvoda. Nutritivna vrednost proteina je izražena scorom aminokiselina i kvalitetom proteina. Score aminokiselina je pokazatelj efikasnosti iskorišćenja proteina u harani, a predstavlja odnos sadržaja esencijalne aminokiseline u ispitivanom proteinu i preporučenih potreba za odrđene kategorije potrošača. Najniža vrednost scora definiše limitirajuću aminokiselinu a potrebe se razlikuju zavisno od godina, pola, ziičkog stanja, načina života i stresa. Kvalitet proteina (Protein digestibility-corrected amino acid score - PDCAAS) je određen na osnovu svarljivosti proteina i aminokiselinskog skora. Ovo se postiže poređenjem sadržaja limitirajuće aminokiseline, u proteinu sa njegovim sadržajem u posmatranoj namirnici. U ovom radu su posmatrane treonin, aminokiseline sa sumporom i lizin, kao najčešće deficitarne aminokiseline. Rezultati istraživanja pokazuju da je u fleks prpoizvodu sa suncokretom limitirajuća aminokiselina lizin. Zbog sadržaja aminokiselina sa povećanjem udela suncokreta povećava se nutritivna vrednost fleks proizvoda. Posmatrajući različite starosne grupe potrošača fleks proizvod sa suncokretom odgovara najviše potrebama odraslih osoba.

Ključne reči

Reference

*** (2002) Protein-energy interactions. Geneva: Joint FAO/WHO/UNU
Filipović, S., Kormanjoš, Š., Sakač, M., Filipović, J., Psodorov, Đ., Okanović, Đ. (2010) Effect of extrusion on nutritive value of animal feed. 97-116
Gawlik-Dziki, U., Świeca, M., Dziki, D. (2012) Comparison of Phenolic Acids Profile and Antioxidant Potential of Six Varieties of Spelt (Triticum spelta L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(18): 4603-4612
Jozinović, A., Šubarić, D., Ačkar, Đ., Babić, J., Miličević, B. (2016) Influence of spelt flour addition on properties of extruded products based on corn grits. Journal of Food Engineering, 172: 31-37
Kannadhason, S., Muthukumarappan, K., Rosentrater, K.A. (2009) An effect of ingredients and extrusion parameters on aqua feeds containing DDGS and tapioca starch. Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition, 1, 6-21
Kosutic, M., Filipovic, J., Pezo, L., Plavsic, D., Ivkov, M. (2016) Physical and sensory properties of corn flakes with added dry residue of wild oregano distillation. Journal of the Serbian Chemical Society, 81(9): 1013-1024
Košutić, M. (2016) Extruded flakes products supplemented with sunflower and dry residue of wild oregano. Novi Sad: University of Novi Sad-Faculty of Technology
Košutić, M., Filipović, J., Stamenković, Z. (2016) Characteristics flakes product with dry residue of wild oregano. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 20, br. 2, str. 93-96
Nor, N.M., Carr, A., Hardacre, A., Brennan, C.S. (2013) The Development of Expanded Snack Product Made from Pumpkin Flour-Corn Grits: Effect of Extrusion Conditions and Formulations on Physical Characteristics and Microstructure. Foods (Basel, Switzerland), 2(2): 160-169
Sumithra, B., Bhattacharya, S. (2008) Toasting of corn flakes: Product characteristics as a function of processing conditions. Journal of Food Engineering, 88(3): 419-428