Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 46, br. 1, str. 141-154
Značaj plodnosti i kvaliteta zemljišnog supstrata za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Srbija
Ključne reči: zaštićeni prostor; zaslanjivanje zemljišta; kvalitet vode; pH; sabijanje i zabarivanje zemljišta
Sažetak
Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru u Srbiji najčešće podrazumeva gajenje biljaka na zemljištu na kom je sam objekt izgrađen. Imajući u vidu da je reč o intenzivnoj proizvodnji, koja zahteva velika ulaganja, jasno je da je kvalitet zemljišnog supstrata često od presudnog značaja za njen uspeh. Korenov sistem biljaka koje rastu u zaštićenom prostoru ima određene anatomske specifičnosti koje utiču na usvajanje hraniva. Odgovarajuća struktura i sastav zemljišta, njegova pH vrednost, klimatski i biotički činioci i kvalitet vode za navodnjavanje se zato moraju kontrolisati i analizirati pre i tokom procesa proizvodnje. U radu su dati i primeri rezultata analiza zemljišnih supstrata u zaštićenom prostoru u okolini Kikinde, ukazano je na značaj pH vrednosti i opasnosti od zaslanjivanja, sabijanja i zabarivanja zemljišta u zaštićenom prostoru.
Reference
Argo, W.R. (1998) Root medium chemical properties. HortTechnology, 8(4): 486-494
Ayers, R.S., Westcot, D.W. (1985) Water quality for agriculture. Rome: FAO Irrigation and drainage, paper 29, rev. 1
Dragović, S., Hadžić, V., Maksimović, L., Nešić, L.M., Belić, M. (1994) Uticaj kvaliteta vode za navodnjavanje zemljišta u sistemima za navodnjavanje u Vojvodini. Savremena poljoprivreda, br. 6, 132-135
Gohler, F., Molitor, H.D. (2002) Erdelose kulturverfahren im gartenbau. Stuttgart: Eugen Ulmer GmbH and Co, www.ulmer.de
Hadžić, V.B., Dragović, S., Nešić, L.M., Belić, M. (1989) Soni režim u nekim hidromorfnim zemljištima u uslovima navodnjavanja. Vodoprivreda, vol. 31, br. 119-120 (1989/3-4), str. 313-319
Hadžić, V.B., Nešić, L.M., Belić, M. (2002) Problemi sabijanja zemljišta. u: Istraživanje uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 2-13
Howard, M.R. (2004) Hydroponic food production. Mahwah, New Jersey: Newconcept Pres, Inc
Ilin, Ž., Marković, V., Đurovka, M., Mišković, A., Vujasinović, V., Vukosavljević, V. (2005) Revitalizacija staklene bašte i tehnologije proizvodnje u AD 'Hložany' Gložan - Tehnološki projekat. Novi Sad: Vojvođansko društvo povrtara
Ilin, Ž., Sabadoš, V., Sekulić, O., Mišković, A. (2005) Uticaj zapremine i vrste supstrata na dinamiku prinosa paradajza u objektima bez grejanja. Savremeni povrtar, 16: str. 4-7
Lazić, B., Marković, V., Đurovka, M., Ilin, Ž. (2001) Povrće iz plastenika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Miljković, N. (1988) Appearance of the secondary salinization of soils in Yugoslavia. u: Proceedings of the International Symposium on Solonetz Soils, Osijek, str. 339-346
Nejgebauer, V.K. (1949) Upotrebljivost površinskih i podzemnih voda za navodnjavanje i njihova klasifikacija u prirodnim prilikama Vojvodine. u: Radovi poljoprivrednih naučno-istraživačkih ustanova
Nejgebauer, V.K., Živković, B.M., Tanasijević, Đ., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Nešić, Lj. (2004) Uticaj zaslanjenosti zemljišta i vode na proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru. Savremeni povrtar, Novi Sad, (9) str. 7-8
Nešić, L. (1991) Promene fizičkih i hemijskih svojstava zemljišta i hranljivog supstrata u stakleniku. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Nešić, L.M., Hadžić, V.B., Sekulić, P.Đ., Belić, M. (2003) Kvalitet vode za navodnjavanje i saliniteta zemljišta u intenzivnoj povrtarskoj proizvodnji. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 27, br. 1, str. 5-10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka