Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:1
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 3 from 10  
Back back to result list
2005, vol. 52, iss. 4, pp. 503-514
Soil in closed space
University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Serbia
Abstract
(not available in English)
U zaštiti zemljišta od degradacije, najznačajnije su preventivne mere, uočavanje opasnosti i iznalaženje odgovarajućih rešenja za njihovo prevazilaženje. Stoga je potrebno sprovoditi sistematsku kontrolu plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva, tj. monitoring kvaliteta zemljišta. Najefikasnija kontrola je ona koja se primenjuje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, tj. na svakoj proizvodnoj parceli u svakom plasteniku ili stakleniku. U toku vegetacionog perioda u kritičkim fazama rasta i razvića kontrola plodnosti bi trebalo da se prati svake 4 nedelje. Na ovaj način moguće je ostvariti očekivane prinose, kao i sprečiti proizvodnju nekvalitetne i kontaminirane hrane.
References
Ayers, R.S., Westcot, D.W. (1985) Water quality for agriculture. Rome: FAO Irrigation and drainage, paper 29, rev. 1
Gohler, F., Molitor, H.D. (2002) Erdelose kulturverfahren im gartenbau. Stuttgart: Eugen Ulmer GmbH and Co, www.ulmer.de
Hadžić, V.B., Nešić, L.M., Belić, M. (2002) Problemi sabijanja zemljišta. in: Istraživanje uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 2-13
Howard, M.R. (2004) Hydroponic food production. Mahwah, New Jersey: Newconcept Pres, Inc
Ilin, Ž., Marković, V., Đurovka, M., Mišković, A., Vujasinović, V., Vukosavljević, V. (2005) Revitalizacija staklene bašte i tehnologije proizvodnje u AD 'Hložany' Gložan - Tehnološki projekat. Novi Sad: Vojvođansko društvo povrtara
Ilin, Ž., Sabadoš, V., Sekulić, O., Mišković, A. (2005) Uticaj zapremine i vrste supstrata na dinamiku prinosa paradajza u objektima bez grejanja. Savremeni povrtar, 16: str. 4-7
Lazić, B., Marković, V., Đurovka, M., Ilin, Ž. (2001) Povrće iz plastenika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Nejgebauer, V.K., Živković, B.M., Tanasijević, Đ., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Nešić, Lj. (2004) Uticaj zaslanjenosti zemljišta i vode na proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru. Savremeni povrtar, Novi Sad, (9) str. 7-8
Nešić, L. (1991) Promene fizičkih i hemijskih svojstava zemljišta i hranljivog supstrata u stakleniku. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
 

About

article language: Serbian
document type: Professional Paper
published in SCIndeks: 02/06/2007

Related records

No related records