Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
Savremena tehnologija proizvodnje rasada u zaštićenom prostoru
Ključne reči: rasad; kvalitet; supstrat; mikroklimatski uslo
Sažetak
Rasad je mlada biljka sa 4-10 dobro razvijenih listova i sa 4-5 proteklih faza organogeneze generativnih organa. Dobro razvijenog korenovog sistema čvrstog, elastičnog i temeljnog stabla sa visokim sadržajem suve materije odgovarajuće starosti za pojedine povrtarske vrste. Tokom 2000 i 2002 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu je ispitivan uticaj različitih supstrata na kvalitet rasada paradajza u kontrolisanim uslovima. Dobijeni rezultati upućuju da je u 2000. godini najbolji supstrat bio kompost+glistenjak 1:1, a u 2002. godini se najbolje pokazao gotov supstrat firme Klasmann Deilmann.
Reference
Celikel, G. (1997) Effect of different substrates on yield and quality of tomato. u: Proceedings of the international symposium on greenhouse management for better yield and quality in mild winter climate
Choudhary, B.R., Fageria, M.S., Dhaka, R.S. (2000) Fruit production tomato by growth substances. Agricultural Reviews, 21, 126-35
Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V., Ilin, Ž. (2000) Povrće iz plastenika 1998
Lee, W.J., Yong, K.K. (2001) Tomato seedlings quality and yield foolowingraising seedlings with different cell sizes and pretransplant nutritional regimes. Journal of the Korean Society for Horticultural Science, 42, 3, 300-304
Marković, V., Takač, A. (1995) Enriched zeolite as a substrate component in the production of pepper and tomato seedlings. Acta Horticulturae, br. 396, 321-328
Marković, V., Đurovka, M., Ilin, Ž., Lazić, B. (1997) Effect of seedling quality on yield and characteristics of plant and fruits of sweet pepper. u: International symposium on timing of field production in vegetable crops (8), Bari, Italy
Marković, V., Đurovka, M., Ilin, Ž. (2000) The effect of seedling quality on tomato yield, plant and fruit characteristics. Acta Horticulturae, 113-118, 533
Mokrzetska, E. (2000) Effect of substrates with sawdust on yielding of greenhouse tomato. Environment Control Biology, 38, 4, 221-228
Pivot, D., Reist, A., Gillioz, J.M. (1999) Greenhouse tomato crops with fully recycled nutrient solutions and reused substrates. Revue Suise de Viticulture, Arboriculture et Horticulture, 31, 5, 265-269
Spiers, T., Fietje, G. (2000) Green waste compost as a component in soilles growing media. Compost Science and Utilization, 8, 1, 19-23
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka