Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Info M
2017, vol. 16, br. 62, str. 4-9
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
Ključni faktori neuspeha u uspostavljanju sistema upravljanja poslovnim procesima - empirijska analiza
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresa: tomasevici@fon.bg.ac.rs, tisma@fon.bg.ac.rs, dslovic@fon.bg.ac.rs, stojanovicd@fon.bg.ac.rs

Sažetak

U ovom radu je predstavljena empirijska analiza recentnih napora jedne kompanije u Srbiji da uspostavi sistem upravljanja poslovnim procesima. Analiza je urađena korišćenjem konceptualnog modela upravljanja poslovnim procesima koji je preuzet iz referentne literature. Rezultat analize je skup ključnih faktora neuspeha sa kojima se kompanija može susresti prilikom uspostavljanja sistema upravljanja poslovnim procesima. Skup ključnih faktora neuspeha je podeljen u potkategorije na osnovu elemenata konceptualnog modela upravljanja poslovnim procesima. Implikacije rada su pre svega orijentisane na praksu, sa ciljem da se kompanije i praktičari 'upozore' na probleme sa kojima se mogu susresti prilikom uspostavljanja sistema upravljanja poslovnim procesima, a koji mogu ograničiti uspeh ili dovesti do neuspeha inicijativa za unapređenje poslovnih procesa.

Ključne reči

upravljanje poslovnim procesima; faktori neuspeha; empirijska analiza