Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Srce i krvni sudovi
2014, vol. 33, br. 4, str. 251-253
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljeno: 13/07/2018
doi: 10.5937/siks1404251P
Prikaz slučaja bolesnice sa hipertrofičnom neopstruktivnom kardiomiopatijom u svetlu evropskih preporuka za dijagnozu i lečenje hipertrofične kardiomiopatije
aKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresa: opetrovic@eunet.rs

Sažetak

Hipertrofična kardiomiopatija je bolest sa značajnom prevalencom u opštoj populaciji (1~500). Klinički tok može biti raznovrstan. Najveći broj bolesnika doživi duboku starost bez tegoba. Manji deo je u riziku za naglu srčanu smrt i poremećaje ritma, a najmanji progredira u srčanu slabost. Prikazujemo slučaj bolesnice koja je praćena klinički i ehokardiografski na našoj klinici od svoje 10 godine kada joj je dijagnostikovana hipertrofična kardiomiopatija do 44 godine starosti kada se javljaju simptomi i znaci srčanog popuštanja.

Ključne reči

hipertrofična miokardiopatija; srčana insuficijencija

Reference

Dominguez-Rodriguez, A., Abreu-Gonzalez, P. (2013) Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet, 381(9876): 1456-1457
Elliott, P.M., Anastasakis, A., i dr. (2014) 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: The Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J, Authors/Task Force members; 35: 2733
Maron, B.J., Ommen, S.R., Semsarian, C., i dr. (2014) Hypertrophic cardiomyopathy: present and future, with translation into contemporary cardiovascular medicine. J Am Coll Cardiol, 64(1); 83-99
Maron, B.J., Spirito, P., Shen, W.K., i dr. (2007) Implantable cardioverter defibrilators and prevention of sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy. JAMA, 298: 405-412
Maroon, B.J., Casey, S.A., Hauser, R.G., Aeppli, D.M., i dr. (2003) Clinical course of hypertropohic cardiomyopathy with survival to advanced age. J Am Coll Cardiol, 42: 882-888