Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 14, br. 2, str. 77-87
Postkrizna realokacija faktora rasta
Ministarstvo finansija, Sektor za nacionalni razvoj, Beograd
Ključne reči: realokacija faktora rasta; makroekonomske neravnoteže; razvojni jaz; postkrizne strukturne transformacije
Sažetak
Globalna recesija je još jednom potvrdila ekonomsku zakonitost da privredni rast nije moguć bez kontinuiranih strukturnih promena. Tranzicioni modeli realokacije faktora rasta pokazali su svu svoju neefikasnost pod naletom recesionih udara. Istraživanje tranzicionog rasta produktivnosti pokazalo je da se produktivnost bazirala, pre svega, na 'unutarsektorskoj dobiti', a ne na tzv. 'realokacionom efektu'. Kompletno područje zemalja Jugoistočne Evrope (JIE) suočeno je sa sistemskim makroekonomskim neravnotežama, koje su, primarno, strukturnog karaktera. S druge strane, komparativna analiza reformskih iskustava pokazuje da tranzicioni rezultati zavise kako od brzine sprovedenih reformi tako i od startne pozicije. Istraživanja su jasno ukazala da je održiv privredni rast bio veći u onim tranzicionim ekonomijama u kojima su reforme bile brže od onih sa strategijom postepenog razvoja. Kriza je u prvi plan istakla značaj industrijskih politika koje su dugo i u teorijskom i u praktičnom smislu bile marginalizovane. Težište postkrizne realokacije faktora rasta, u novom modelu privrednog rasta, neophodno je usmeriti ka strukturnim promenama u produktivnije izvozne sektore prerađivačke industrije.
Reference
Candeias, M. (2010) Krise der Privatisierung. u: They gonna privatize the Air. Privatisierung Kapitalismus und Widerstand, Berlin: Antifaschistische Linke
Chang, H. (1993) The political economy of industrial policy in Korea. Cambridge Journal of Economics, (17): 131-157
EBRD (2011) Transition reports
European Commission (2011) European competitiveness report 2011. Brussels: DG for Enterprise and Industry
European Commission (2011) Member states competitiveness performance and policies 2011. Brussels: DG for Enterprise and Industry
Haraguchi, N., Rezonja, G. (2011) Emerging patterns of manufacturing structural change. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Working Paper, 43
IMF (2011) World economic outlook: Slowing growth, rising risks. September
Jakopin, E. (2010) Industrial transformation: Key to economic growth. Ekonomika preduzeća, vol. 58, br. 1-2, str. 67-79
Jakopin, E. (2011) Strukturne promene: Gorki lekovi. Biznis i Finansije, vovembar, 32
Jakopin, E., Bajec, J. (2012) Structural transformations: A development imperative. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 1-2, str. 79-93
Lin, Y.J. (2010) New structural economics: A framework for rethinking development. The World Bank, WPS5197
Mencinger, J. (2011) Slovenija - između kolapsa socijalizma i krize kapitalizma. Belgrade: Friedrih Ebert Fondacija
Ministarstvo finansija (2011) Izveštaj o razvoju Srbije 2010. Beograd
OECD (2001) Structural change and growth: Trends and policy implications. Paris: Directorate for Science, Technology and Industry
Ph, A., Harmgart, H., Weisshaar, N. (2010) Fostering growth in CEE countries: A country-tailored approach to growth policy. EBRD Working Paper, 118
Polanyi, K. (2003) The great transformation. Belgrade: Filip Višnjić
Porter, M.E. (2008) The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, January-February, 86 (1), 78-93
Republički zavod za razvoj (2011) Strategija i politika razvoja industrije 2011-2020. Beograd: Službeni glasnik
Rodrik, D. (2008) Industrial development: Some stylized facts and policy directions. u: O'Connor D., M. Kjollerstrom [ur.] Industrial Development for the 21st Century, Hyderabad: Orion Printers
Syrquin, M. (1984) Resource reallocation and productivity growth. u: Syrquin, M., Taylor, L, Westphal, L.E. [ur.] Economic Structure and Performance, Academic Press. Chenery
USAID (2010) Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije. Beograd: USAID
World Bank (2011) Doing Business in 2012. Washington, DC
World Economic Forum (2011) The Global Competitiveness Report 2011/2012. New York: Oxford University Press, http://www.apr.gov.rs/Registri/Finansijskiizveštajiibonitet.aspx
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1202077J
objavljen u SCIndeksu: 03.09.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka