Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 2, str. 807-821
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 25/01/2017
Proizvodni kapaciteti porodičnih poljoprivrednih gazdinstava Srbije i zemalja EU
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: maletic@agrif.bg.ac.rs

Sažetak

U sagledavanju ekonomskih i socijalnih faktora bitnih za razvoj porodičnih gazdinstava od posebnog značaja je analiza njihovih proizvodnih kapaciteta. Poljoprivreda Republike Srbije i poljoprivreda zemalja u okruženju imaju zajedničko svojstvo koje se ogleda u učešću velikog broja gazdinstava sa malim posedom. Posedovna struktura gazdinstava je jedan od ključnih faktora efikasnosti poslovanja poljoprivrede. U uslovima sitnosopstveničke strukture, mala veličina poseda je ograničavajući faktor u primeni savremenih agrotehničkih mera. Pored biljne proizvodnje u procesu tranzicije Republike Srbije, i stočni fond beleži negativne rezultate po hektaru korišćene površine. To se odražava na nizak nivo produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, kao i negativno na finansijski rezultat gazdinstva. U radu je upoređivan proizvodni kapacitet porodičnih gazdinstava sa zemljama EU-28 kako bi se na vreme preuzele neophodne mere i sektor agrara reformisao i strukturno prilagodio zahtevima EU.

Ključne reči